Ledige stillinger

Remiks er en del av en kompetanseintensiv bransje som trenger nye medarbeidere med jevne og ujevne mellomrom. Det kan være behov for vikarer, deltidsansatte og fast ansatte i forskjellige stillinger.

Oversikt over ledige stillinger legges ut løpende. For tiden ingen stillinger ledig

Remiks Miljøpark AS er et konsern med 3 døtre; Remiks Husholdning AS, Remiks Næring AS og Remiks Produksjon AS. Konsernet eies i sin helhet av Tromsø og Karlsøy Kommune. Remiks formål er å være totalleverandør av avfallstjenester både for husholdningene og næringslivet. Selskapet skal ivareta de lovpålagte tjenestene innenfor renovasjon i Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Selskapet skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter, og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Oppgavene skal utføres på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte. I dag har Remiks 85 ansatte og betjener 77 000 innbyggere.