Organisasjon

Organisasjonskart oktober 2016

Remiks Miljøpark AS

Ragni Løkholm Ramberg
(styreleder)
Ketil Arnesen
(nestleder)
Svein Thomassen 
(styremedlem)
Hilde Grimstad
(styremedlem)
Nils Arne Johnsen
(styremedlem)
Øivind Østbø
(ansattes repr.)
Trond Evertsen
(ansattes repr.)

Vararepresentanter:

Linda Emilsen
(ansatterepr.)
Einar Klodiussen
(ansatterepr.)

 

Remiks Husholdning AS

Bård Gunnar Jørgensen (styreleder)
Gunn Janne Hansen (nestleder)
Morten Bangsås
(styremedlem) 

 

Remiks Næring AS  

Bård Gunnar Jørgensen (styreleder)
Gunn Janne Hansen (nestleder)
Atle Wasmuth Robertsen
(styremedlem)

 

 

Remiks Produksjon AS

Bård Gunnar Jørgensen
(styreleder)
Gunn Janne Hansen
(nestleder)
Harald Østbø
(styremedlem)