Miljøfyrtårnkonsulent

Fakta om Miljøfytårn
  • 4755 bedrifter har gyldig sertifikat (pr 2015)
  • Stiftelsen Miljøfyrtårn er opprettet av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning
  • Sertifiserte virksomheter utarbeider årlige klima- og miljøregnskap og handlingsplaner for miljøledelse, og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.
  • Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles av kommunen etter en uavhengig vurdering.
  • Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, også kalt miljøledelse. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Remiks kan hjelpe deg og din bedrift til å bli miljøfyrtårnsertifisert. Våre konsulenter har bred erfaring fra miljø og HMS arbeid. Mer om Miljøfyrtårn finner du her 

Ta kontakt med vår konsulent:

Bengt Åge Lind - bengt.lind@remiks.no - 948 04 865

Det her er 6 viktige grunner til at din bedrift bør bli miljøfyrtårn:

  • Ta samfunnsansvar 
    Ved å miljøfyrtårnsertifisere din virksomhet, bidrar du til bedre miljø og lavere klimagassutslipp.
  • Gå foran – vis verden at fremtidens løsninger er bærekraftige 
    Ved å miljøfyrtårnsertifisere din virksomhet, bygger du samtidig omdømme rundt eget miljøengasjement.
  •  Driv smart virksomhetsstyring
    Når du miljøfyrtårnsertifiserer din virksomhet gjennomgås alle rutiner for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Du vil spare penger på energi og avfall og transport.
  • Sett miljømål og skap resultater
    Alle miljøfyrtårnsertfiserte virksomheter får tilgang til et smart nettbasert verktøy for miljøledelse. Gjennom dette verktøyet skaper din bedrift gode miljøresultater.
  • Sikre godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbudsprosesser
    Det stilles stadig oftere krav om miljøsertifisering ved anskaffelser. Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering, godkjent som dokumentasjon når din virksomhet skal gi tilbud.
  • Reduser virksomhetens sykefravær
    En miljøfyrtårnsertifisering er også en sertifisering av indre miljø og HMS. Studier viser at Miljøfyrtårn-bedrifter har signifikant lavere sykefravær enn gjennomsnittet.»