Avfall i bedrifter

Tilbud på avfallsordning?

Ta kontakt med oss på telefon 776 01 900 eller e-post: post@remiks.no dersom din bedrift trenger en god avfallsordning.

Også i bedrifter; små, store, offentlige og private oppstår det avfall. Remiks har løsninger for avfall såvel innenfor bedriftens dører som utenfor.

Hver dag i uken går det flere biler ut fra vårt anlegg som henter avfall som behandles på vårt anlegg og videretransporteres til sluttbehandling. Med sluttbehandling menes enten materialgjenvinning, energigjenvinning eller forsvarlig destruksjon. En bitteliten andel av dette avfallet ender på deponi. Ja faktisk så lite som under 3 % av alt som kommer inn på Remiks anlegg går til deponering.

Produktkatalog kan der finne her