Avfallsløsninger

Avfallsløsninger for bedrifter.

Remiks tilbyr avfallsløsninger til næringslivet og offentlige virksomheter, som må forholde seg til forurensningsloven når det gjelder avfall i sin virksomhet. Remiks sikrer at avfall fra virksomheter blir godt ivaretatt, og behandlet slik at så mye som mulig gjenvinnes og blir en ressurs for fremtiden. Behandling av avfall er underlagt avfallsforskriften. Vår jobb er å håndtere avfall på korrekt måte ihht. forskriften, slik at din virksomhet slipper å tenke på alle detaljer når avfallet forskriftsmessig skal behandles videre.

Øk miljøinnsatsen.

Løsningene fra Remiks består av elementer som er tilpasset behovene innen:

  • Oppsamlingsutstyr
  • Transport og deklarasjoner
  • Dunker og merking for kildesortering
  • Opplæring og informasjon

Øk miljøinnsatsen i virksomheten ved å be om tilbud på avfallsløsning fra Remiks i dag. Vi utarbeider forslag til lønnsom og miljøriktig avfallshåndtering. Ring oss på tlf 77 60 19 00, eller bruk "Kontakt oss" knappen øverst på siden.

Risikoavfall

Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. (FOR 2005-10-11 nr 1196) gjeldende fra 1.1.2006, medførte endrede krav til emballering av dette avfallet. Merknader til forskriften § 4 sier følgende: Smittefarlig avfall skal samles opp i støtsikre og fukttette beholdere. Beholderne skal være av et materiale og utformes slik at avrenning er forhindret ved oppbevaring og videre transport helt frem til behandlingsanlegget.

Ovennevnte krav til emballering av risikoavfall er ufravikelig. Avfallsbesitter må derfor pakke smitteavfall i støtsikre, fukttette og UN godkjente beholdere.

Remiks formidler 30, 40 og 50 liters beholdere av den UN godkjente typen. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 77 75 74 60 for pris og levering.

Merking og dokumentasjon:

Hver beholder merkes med: dato, bedriftens navn og evt. avdeling samt type risikoavfall. Forskrift om smittefarlig avfall stiller krav til at avfallet skal merkes om dette kommer fra helsetjeneste eller dyrehelsetjeneste. Dette innebærer at type beholder og antall skal angis. Dokumentasjonen skal opplyse om EAL koden som er 180103 for Helsetjenesten og 180202 for Dyrehelsetjenesten.