Rett sortering for bedrifter

Gjør din bedrift grønnere.

Din bedrift kan bli grønnere ved å sortere avfallet. Det er enda ikke lovbestemt at virksomheter skal kildesortere avfall på samme måte som private, men vi oppfordrer alle til å gjøre det. Dette er et viktig bidrag for miljøet.

Næringsavfall skal håndteres rett.

Generelt for næringslivet heter det i forurensningsloven § 32 at næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Det betyr at virksomheten selv må gjøre avtale med et avfallsselskap og finne en måte å organisere kildesortering og avfallshåndtering. Husk at avfallshåndtering kan bli en betydelig kostnad for bedriften, men samtidig at kildesortering kan være en effektiv måte å redusere kostnadene på. Dessuten har vi kompetanse og teknisk utstyr som vil kunne hjelpe din bedrift til å redusere kostandene på dette feltet.

Løsninger tilpasset bransjer.

Vi har laget en bransjeoversikt som viser hvilke typiske behov som oppstår, samt hvilke løsninger Remiks kan tilby for effektiv og miljøvennlig håndtering av avfallet videre. Klikk deg inn på bransjeløsninger på forsiden.

Remiks har ulike løsninger  som vil hjelpe bedriften og ansatte å sortere rett. Nedenfor kan du laste ned informasjon om noen avfallstyper, hvordan de skal sorteres samt hvordan de skal behandles. Om du lurer på noe kan du ta kontakt med oss og så mer informasjon på telefon 77 60 19 00.