Nordøya

Kan motta:

Restavfall * Hageavfall * Papir og papp * Kartong * Trevirke * EE-avfall * Farlig avfall * Plast * Optisk sortert avfall * Glass * Mat * Risikoavfall * Makuleringsavfall *Jern og metall

Returstasjon Sør er nå åpent for husholdningskunder. Den holder til i sørenden av Remiks Miljøpark, Ringvegven 180, og har egen innkjøring. Næringskunder benytter Returstasjonen inne på Remiks Miljøpark.

 

 

I dag: Returstation open
Mandag 0700 - 1900
Mandag 0700 - 1900
Tirsdag 0700 - 1900
Onsdag 0700 - 1900
Torsdag 0700 - 1900
Fredag 0700 - 1530
Lørdag stengt
Søndag stengt