Samarbeid, kunnskap og kompetanse

Sammen blir vi enda bedre.

Remiks skal være en betydningsfull samfunnsaktør, og en pådriver for miljøvennlig håndtering av avfall. Derfor samarbeider vi med en rekke aktører på forskjellige felt.