Utstyr

Økonomiske løsninger som tar hensyn til miljøet.

Remiks har erfart at gode løsninger så vel innenfor som utenfor bedriftene er avgjørende for en effektiv og god avfallshåndtering. Som en del av vårt tilbud skreddersyr og tilrettelegger vi i samarbeid med hver enkelt kunde for å finne den beste løsningen og utstyr.

Vi  har lang erfaring med å tilrettelegge avfallsløsninger til private husholdninger, bedrifter og offentlige virksomheter. Vi er opptatt av å levere tjenester som tar hensyn til både praktiske, økonomiske og miljømessige forhold. Kontakt oss, så utarbeider vi et forslag til lønnsom og miljøriktig avfallshåndtering som inneholder både utstyr, transport og tømmefrekvens.

Ring vårt kundetorg på tlf 77 60 19 00 eller bruk kontakt oss knappen øverst.

Produktkatalog finner du her