Hva blir avfallet til?

Alt du kildesorterer blir til noe.

Sett i et globalt perspektiv vil fortsatt økning i forbruk her i Vesten, føre til at det blir færre og færre ressurser til produksjon av nye ting. Derfor er kildesortering og gjenvinning særdeles viktig for å få nok råvarer for å produsere de tingene vi trenger. Plasten som kildesorteres i de blå posene, blir smeltet om til såkalte “plastgranulater” (små plastkuler) som igjen blir solgt som råvare til produksjon av ny plast. Papiret som du kildesorterer i de røde posene blir til nytt papir, f.eks. avispapir. Og kartongen du kaster i de orange posene, blir gjenvunnet til ny kartong eller brunpapp. Maten som du kaster i de grønne posene blir kompostert til plenjord.

Her kan du se hvordan glass- og metallemballasje behandles i Norge.

Her finner du en liten film som viser gjenvinning i USA.