Hva skjer med avfall fra bedrifter?

Trenger du tilbud på avfallshåndtering?

Remiks tilbyr løsninger for avfallshåndtering til alle slags bedrifter. Ta kontakt hvis du ønsker en miljøbevisst løsning for avfall, enten det er inne i bedriften eller utenfor. Bruk "kontakt oss" knappen øverst til høyre.

På samme måten som med avfall fra husholdningene blir avfall fra næringslivet behandlet og videresendt til enten materialgjenvinning, energigjenvinning eller annen sluttbehandling. Næringslivet har andre regler enn husholdningene med hensyn til kildesortering. For eksempel stilles det krav om at bygg- og anleggsbransjen kildesorterer minst 60 % av avfallet på byggeplassen.

Ofte er det sånn at bransjene har spesielt mye avfall av en bestemt type. Et bilverksted får blant annet  mye olje og oljefilter som avfall fra sin drift. Og et hotell eller restaurant har mye mat som må kastes. I dagligvarebransjen har de mye såkalt emballert mat, altså mat som har innpakningen på når det blir avfall. Og en anleggsentreprenør har kanskje mye jord og stein.

Også avfallet fra både private og offentlige bedrifter blir sendt til material- eller energigjenvinning.