Hvor blir avfall fra husholdningene av?

Søppelet ditt er råvarer i produksjon av nye varer!

Det meste av avfallet vi produserer, enten det er hjemme hos hver enkelt, eller i bedriften, kan enten gjenvinnes eller gjenbrukes. Det er derfor viktig å sortere riktig. Den jobben hver enkelt gjør i kjøkkenbenken er viktigere enn folk flest tror. Når du sorterer riktig - og nøye - er du med på å omgjøre søppel til ressurser som brukes som råvarer i produksjon av nye varer. Papir blir til nytt papir, plast til ny plast og kartong til ny kartong, når hver av oss tar kildesorteringen på alvor og gjør det riktig.

Når vi kildesorterer nøye får vi bedre kvalitet på avfallet som sendes til gjenvinning. Og jo høyere gjenvinningsverdi det er på avfallet - jo bedre blir råvaren som skal bli til nye produkter.

Tilsammen gjør vi en kjempejobb for å spare miljøet for uttak av nye ressurser og legger dermed til rette for at også generasjonene etter oss kan leve i et bærekraftig samfunn. 

Husholdningene og næringslivet har forskjellige løsninger for å kildesortere. Det kan virke forvirrende, men hovedsaken er at vi alle gjør det vi kan for miljøet og generasjonene etter oss.

Optisk sortering.

Når renovasjonsbilen henter avfall hjemme hos deg, blir alle posene fraktet til Remiks Miljøpark der avfallet blir sortert. Det er en såkalt optisk sorteringsmaskin som sorterer avfallet. Det gjør den ved å kjenne igjen fargen på posene. Poser med lik farge blir sortert for seg.

Videre behandling.

Etter at avfallet er sortert hos oss blir det fraktet til gjenvinning. I Tromsø og Karlsøy kaster hver person i gjennomsnitt ca 1 kg avfall pr dag. Halvparten blir sendt til materialgjenvinning - altså det blir til nye produkter. Den andre halvparten går til energigjenvinning (forbrenning). Bare en bitteliten andel av avfallet, under 3 % blir lagt på deponier. Altså det kan ikke gjenvinnes til noe nytt.