Flere behandlingsmetoder

I Tromsø og Karlsøy kommuner kildesorterer husholdningene avfallet i forskjellige poser. Når disse posene ankommer Remiks Miljøpark blir de sorter etter farge. På denne måten skiller vi avfallet i forskjellige containere som transporteres for videre behandling og gjenvinning. Og jo bedre husholdninger sorterer, jo høyere blir gjenvinningsverdien på avfall.

Det viktigste bidraget hver husstand kan gjøre for å redusere belastningen på miljøet er å sortere riktig. Det bidrar til at Remiks kan levere en råvare med høy kvalitet til produksjon av nye ting eller varmeenergi.

Bedrifter gjør også sitt for å kildesortere, men på helt andre måter. Og det er forskjellig fra bransje til bransje hvilke avfallstyper det er mest av. I dagligvarebransjen finner vi for eksempel mest av matavfall, mens vi i bygg- og anleggsbransjen finner mye trevirke, gips og andre byggematerialer. Bedrifter som leverer avfallet til Remiks, er sikret høyt fokus på gjenvinning og miljøbevissthet. 

Gjenvinningsverdi på avfall

Alt du kildesorterer blir til nye produkter. Både husholdninger og næringsliv kildesorterer sitt avfall, og jo bedre "kvaliteteten" på avfallet er, altså om det er rent og tørt og uten innblanding fra annet avfall, jo større er gjenvinningsverdien på avfallet. På nasjonalt nivå gjenvinnes nærmere 55% av husholdningsavfallet. I vår region ligger gjenvinningsgraden på over 90% ! 

Her kan du se hvordan glass og metall fra returpunktene blir behandlet.  

Kverning, balling og pressing

Remiks behandler de ulike avfallstypene forskjellig. Blant annet blir plast og papp presset i baller som lagres og sendes til gjenvinning når lageret er stort nok til å fylle en trailer. Og restavfallet blir kvernet i passe biter, ballet i avfallsballer for å få mest mulig i containeren som skal sendes til forbrenning.