Entreprenører, bygg og anlegg

Avfallsrådgivning

Trenger du hjelp med å tilrettelegge for god og effektiv avfallshåndtering på byggeplassen? Ta kontakt på telefon 776 01 900

Farlig avfall

Vi har løsninger for innsamling av farlig avfall. Trenger du hjelp med deklarasjonsskjemaet? Ta kontakt på telefon 776 01 900.

Forurensningsloven sammen med Plan- og bygningsloven stiller strenge krav til sortering og dokumentering av avfallshåndtering ved nybygg og rehabilitering/sanitering av bygg. Remiks har løsninger for å innhente og sørge for rett behandling av avfall fra bygg- og anleggsbransjen. Vi har utstyr til å samle opp avfall fra byggeplasser, enten det er nybygg eller renovering av gammel byggmasse. Våre containerløsninger dekker både store og små behov, og vi bringer og henter oppsamlingsutstyret til din byggeplass.

Avfallet vi tar i mot blir korrekt behandlet i henhold til forurensningsloven. Vi har også egne rutiner for mottak og videre behandling av farlig avfall, som for eksempel gammel eternitt som inneholder asbest.

I vårt kundetorg får du kontakt med en kundekonsulent som hjelper deg med avfallsplan og løsning for innsamling av avfallet.

Les mer om krav til byggebransjen her.

Kontakt oss