Helsesektoren

Helsesektoren er en bransje med helt spesielle behov og krav for avfallshåndtering. På sykehus, legekontor og hos tannleger oppstår avfall som på avveie kan være til risiko for både ansatte, besøkende og miljøet. Sprøytespisser og utstyr som har kommet i kontakt med mennesker må alltid håndteres varsomt og korrekt. Remiks har løsninger for risikoavfall, farlig avfall og normalt avfall.

Vi tilbyr opplæring på behandling av risikoavfall på arbeidsplassen, henting av ulike typer avfall og nødvendige rapporter- og deklarasjonsskjema.

Sørg for å ha trygghet for dine ansatte og pasienter. Overlat håndtering av avfall til oss.

Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. (FOR 2005-10-11 nr 1196) gjeldende fra 1.1.2006, medførte endrede krav til emballering av dette avfallet. Merknader til forskriften § 4 sier følgende: Smittefarlig avfall skal samles opp i støtsikre og fukttette beholdere. Beholderne skal være av et materiale og utformes slik at avrenning er forhindret ved oppbevaring og videre transport helt frem til behandlingsanlegget.

Ovennevnte krav til emballering av risikoavfall er ufravikelig. Avfallsbesitter må derfor pakke smitteavfall i støtsikre, fukttette og UN godkjente beholdere.

Remiks formidler 30, 40 og 50 liters beholdere av den UN godkjente typen. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 77 75 74 60 for pris og levering.

Merking og dokumentasjon:

Hver beholder merkes med: dato, bedriftens navn og evt. avdeling samt type risikoavfall. Forskrift om smittefarlig avfall stiller krav til at avfallet skal merkes om dette kommer fra helsetjeneste eller dyrehelsetjeneste. Dette innebærer at type beholder og antall skal angis. Dokumentasjonen skal opplyse om EAL koden som er 180103 for Helsetjenesten og 180202 for Dyrehelsetjenesten.

Kontakt oss