Kundekort Næring

Ikke fått kundekortet?

Ta kontakt med Remiks Næring på tlf 77 60 19 00. Så vil du få kundekortet.

Remiks forsøker å bedre kvaliteten på våre tjenester ut mot våre næringskunder. Alle næringsdrivende, som besøker vår Returstasjon, vil nå få utdelt et Kundekort. Kundeortet er laget slik at den identifiserer hvilket selskap man tilhører, herunder også anlegg. Når man ankommer Returstasjonen, gir man kundekortet til vektoperatøren, kortet leses og du blir registrert på rett selskap, avdeling og konto. Enkelt og mye mer oversiktlig for både kunden og Remiks. Da slipper man unødvendig opphold, feilregistrering og misforståelser. Kundekortet er ikke noe verdikort, men et registrerings- og idkort og er gratis.

Kontakt oss