Restaurant og hotell

Restauranter og hotell må ivareta mange hensyn når det kommer til renhold og estetikk. Samtidig som det ofte produseres mye avfall på kort tid, så er det gjerne begrenset med oppbevaringsplass. Særlig når varemottak og avfallsstasjoner bør være separert med god avstand fra hverandre.

Vi har effektive systemer som håndterer sortering og mellomlagring av matavfall, glass, kartong og annen innpakning. Avfallsdunker på hjul og komprimatorer for pressing av papp og kartong reduserer plassbehovet, og er med på effektivisere håndteringen av avfallet. Avfallet skal heller ikke mellomlagres ved virksomheten lenger enn nødvendig. Sammen med våre kunder legger vi opp til regelmessig tømming av avfall tilpasset virksomhetens behov.

Vi kan tilby avtale på tømming, rengjøring og kontroll av din fettutskiller i henhold til gjeldende regelverk. Det fettholdige vannet blir transportert til godkjent mottak og viderebehandles som kompostavfall eller benyttes til energigjenvinning. Rapport fra hver tømming og kontroll blir sendt til både kunden og den aktuelle kommunen fortløpende. Ta kontakt med vårt selskap Arctic Waste Management for mer informasjon

Les mer om krav til hotell- og restaurantbransjen her.

 

 

Kontakt oss