Varehandel

Små og store butikker som ligger for seg selv eller i kjøpesenter hånterer store mengder emballasje, hver dag. Med Remiks sine løsninger håndteres avfallet effektivt og miljøvennlig.

Vi leverer systemer og maskinelt utstyr for å effektivisere avfallshåndteringen hos deg. Papp og kartong tar som kjent opp mye plass, men med en komprimator blir all luft presset ut og problemet forminsket. Vi har også stativ for oppsamling av for eksempel plast og emballasje.

Sammen med oss inngår du avtale om henting og videre behandling av avfallet. Vi tømmer etter ditt behov. Og du kan med god samvittighet se på all emballasjen som blir igjen når varene er pakket ut, og vite at det blir gjenvunnet til videre bruk.

Vi kan tilby avtale på tømming, rengjøring og kontroll av din fettutskiller i henhold til gjeldende regelverk. Det fettholdige vannet blir transportert til godkjent mottak og viderebehandles som kompostavfall eller benyttes til energigjenvinning. Rapport fra hver tømming og kontroll blir sendt til både kunden og den aktuelle kommunen fortløpende. Ta kontakt med vårt selskap Arctic Waste Management for mer informasjon

Les mer om krav til detaljhandel her.

Kontakt oss