Du forurenser

Hver av oss slipper ut 10 tonn CO2 hvert år. Det er mye mer enn jorda klarer å bære. Skal jorda være et godt sted å bo i fremtiden, krever det at hver og en av oss forurenser mindre. Og det krever at vi tenker nytt om hvordan vi kjøper, bruker og gjenbruker tingene vi omgir oss med.