Enklere å kildesortere i 2021

– Tromsø- og Karlsøyværinger er ganske gode til å kildesortere avfall, slik at vi kan gjenvinne det til ressurser. Samtidig ønsker vi å få ned mengden restavfall som ikke sorteres, og dermed øke materialgjenvinningen betraktelig, sier administrerende direktør i Remiks, Britt Mathisen Limo. I løpet av 2021 tar Remiks et ekstra grep.

– Vi har deltatt i et større nasjonalt prosjekt i regi av Avfall Norge og Loop. De har i sommer lansert en ny felles merkeordning for kildesortering i Norge. Ordningen innføres i Remiks i løpet av 2021, og vil gjøre det enda enklere for deg og meg å sortere avfall til gjenvinning. Uansett hvor vi befinner oss i landet, sier Mathisen Limo.

I løpet av 2021 vil Remiks sitt optiske sorteringsanlegg være klargjort for å sortere ut nye type poser. Du vil i god tid få informasjon om når du skal ta i bruk de nye posene og hvordan du skal sortere.

BRITT MATHISEN LIMO, ADM. DIREKTØR I REMIKS

Felles symbolbruk hjelper

En tydeligere og enhetlig symbolbruk er et viktig grep, for å gjøre det enkelt både for deg som forbruker og for næringslivet å sortere riktig. Tidligere har det vært opp til hver enkelt kommune å bestemme hvilke farger vi skal benytte, for å guide innbyggerne til riktig sortering. Det har resultert i at det benyttes ulike farger over hele landet.

– Den nye merkeordningen legger opp til en harmonisert farge- og symbolbruk i hele landet. Målet er lik merking for kildesortering hjemme, på jobben, i det offentlige rom, på returstasjoner og på produsentenes emballasje.

Innføring i løpet av 2021

Ettersom dette er et stort prosjekt, tar det tid før innføringen vil berøre deg som innbygger i Tromsø og Karlsøy. Ny merkeordning gjennomføres i løpet av 2021, i samarbeid med store deler av avfallsbransjen i region nord.

Remiks og andre avfallsselskap i Nord-Norge som har kildesortering i dagens fargede poser, jobber nå langsiktig for å endre kildesorteringsposene.

Den nye merkeordningen er et konkret tiltak, som skal effektivisere avfallshåndteringen vår og styrke den grønne konkurransekraften til næringslivet.

BRITT MATHISEN LIMO, ADM. DIREKTØR I REMIKS

– I løpet av 2021 vil Remiks sitt optiske sorteringsanlegg være klargjort for å sortere ut nye type poser. Du vil i god tid få informasjon om når du skal ta i bruk de nye posene og hvordan du skal sortere, poengterer Britt Mathisen Limo.

Fram til den tid sorterer du som du gjør i dag.

Samarbeid i Norge-Norge

– Vi samarbeider om denne endringen med de andre avfallsselskapene i Nord-Norge gjennom Avfallsklynge Nord, når det gjelder optisk sortering, type fargeposer til avfallet og informasjon til innbyggerne. Samarbeidet vil gjøre at vi finner smarte løsninger i lag, sier Britt Mahisen Limo.

Den nye merkeordningen deler avfallstyper inn i farger, og innenfor hver farge skal de fleste typer avfall ha sitt eget symbol. Symboler og farger blir da like uansett om du er på jobb, hjemme, ute for å handle eller på reise.

Emballasje som skal kastes, merkes med det riktige symbolet av produsentene – slike som Nortura, Coop, etc. – for å gjøre det enda enklere for deg som forbruker.

Den nye merkeordningen er et konkret tiltak, som skal bidra til å nå målet om 65 % materialgjenvinning og reduserte utslipp effektivisere avfallshåndteringen vår og styrke den grønne konkurransekraften til næringslivet, oppsummerer hun.

Relaterte artikler

Innovasjon gjennom samarbeid

Remiks har vært gjennom et aktivt år. Normaltilstanden er på plass igjen koronatiden, samtidig som en rekke spennende prosjektet sto for dørene.
Etter en grundig prosess skiftet Remiks også visjon.

LES MER »