NB! Denne nettsiden er under konstruksjon

Remiks sine koronatiltak

modell av et virus
Remiks tar situasjonen rundt spredningen av covid-19 alvorlig og gjennomfører nå en rekke tiltak for å redusere smittespredning både internt og i kontakt med våre kunder.

Remiks er definert å ha virksomhet som utfører samfunnskritiske oppgaver. Smitte og derav karantene for flere av våre ansatte, vil kunne få store konsekvenser for innhenting av avfall i kommunene. Følgende gjelder fra fredag 13. mars:

  • Vi åpner Kundeservice for besøkende 1. september, og følger smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet. Vi kan nås på telefon 776 01 900, e-post: post@remiks.no eller melding via vår Facebookside
  • Remiks Bruktbutikk er åpen med egne smittvernstiltak. Les mer om det her.
  • Trenger du nye poser? Når Kundeservice er stengt for besøkende, kan du hente nye poser hos utenfor inngangen til Kundeservice og Returstasjonen for Husholdning hos Remiks, samt på Rådhuset i Tromsø sentrum mellom 08.00-15.30.
  • Innhenting av avfall går som normalt, men det kan være vi henter avfallet på et senere tidspunkt på tømmedag, enn vanlig. La dunken stå ute til tjenesten er utført

 

Remiks vurdere situasjonen fortløpende og endringer må påregnes.

 

Skal du besøke returstasjonene våre? Husk følgende:

  • Ikke benytt våre returstasjoner uten at det er strengt nødvendig
  • Er du i karantene skal du IKKE ta turen til våre returstasjoner
  • Pga. færre biler av gangen oppe på «plattingen», så vil det kunne bli kødannelser.
  • Hold avstand – minst én god meter fra hverandre.
  • Rett dere etter de beskjeder betjeningen på returstasjonen gir.
  • Remiks vil så langt det lar seg gjøre holde våre returstasjoner åpne

 

 


Informasjon til bedriftskunder

Bedriftskunder som har redusert behov for tømming grunnet konsekvenser rundt koronaviruset, bes ta kontakt med vårt Kundesenter på e-post post@remiks.no eller telefon 776 01 900 for å avtale sitt tømmebehov.

Dette gjelder spesielt kunder som har faste tømminger, og som grunnet viruset, har stengt sin bedrift eller har redusert drift i en periode fremover.
For at vi skal unngå unødig oppmøte/tømming med dertil hørende kostnader kan dette avtales nærmere ved å kontakte oss.


Les mer på helsenorge.no

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Relaterte artikler

Når returordningen kollapser

Denne sommeren ble avtalen Remiks og flere avfallsselskaper i Norge har på retur av plast, sagt opp av returselskapet Grønt Punkt. Konsekvensen er – enkelt forklart – at innbyggerne i Tromsø og Karlsøy må finansiere returordningen for plast i vår region.

LES MER »

Søppel er ikke lenger bare søppel

Når produsentansvarsordningen nå står i fare for å kollapse, så handler det først og fremst om et system som har alle forutsetninger for å mislykkes, der produsentene til syvende og sist sender regningen tilbake til innbyggerne. Det kan ikke vi i Remiks akseptere, forklarer Britt Mathisen Limo, administrerende direktør i Remiks.

LES MER »