Kundeservice

Totalleverandør

Remiks er totalleverandør av avfallstjenester både for både bedrifter i privat og offentlig næringsliv. I tillegg ivaretar Remiks de lovpålagte tjenestene innenfor renovasjon i Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Det vil si at privatpersoner kan få utført alle tjenester innenfor avfallshåndtering hos Remiks. Fra henting av avfall i dunker, til levering av avfall i enten returpunkter eller på returstasjoner. Og ved større mengder avfall, ved for eksempel vårrydding, loftsrydding etc, kan private leie container for å bli kvitt avfallet.

Remiks har et mål om å være et kunnskaps- og innovasjonssenter og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø.

Oppgavene som utføres, skal gjøres på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte og i tråd med verdiene pålitelig, tilgjengelig, nyskapende og miljøbevisst.