Abonnement og priser

Endringsgebyr abonnement:
Dunkabonnement:        kr. 506,00
Containerabonnement: kr. 1401,00

Priser borettslag og fellesløsninger - ta kontakt på telefon.

Brukt opp avfallskortet?

Du kan fortsatt levere avfall. Les her hvordan.

Ødelagt dunk?

Det hender at dunker og containere blir ødelagt, enten av slitasje eller røff behandling. Om dette gjelder din dunk, ta kontakt med oss via "kontakt oss" knappen øverst til høyre.

Renovasjonsgebyr husstander og hytterenovasjon (2019)

Renovasjonsgebyret går til å samle inn, behandle og sikre forsvarlig gjenvinning og destruksjon av avfallet.

Renovasjonsgebyret er satt sammen av to gebyrelementer; grunngebyr og tømmegebyr. Grunngebyret er knyttet til antall registrerte boenheter og skal dekke:

  • utsetting av dunk (vanligvis når husstanden er ny)
  • kastekalender og andre informasjonsskriv/-trykk
  • avfallskort inklusive 6 "klipp" for levering av avfall til Returstasjonen
  • posesupplering og poser
  • levering av avfall som leveres gratis på returspunkter og returstasjoner (glass, tekstiler, metaller, papp og plast samt farlig avfall)

Tømmegebyret skal dekke transport og innhenting av avfall.

To terminer

Renovasjonsgebyret deles i to terminer, og betales på faktura utsendt fra kommunen. Alle husstander får tømt avfallet én gang i uken. Det er mulig å bestille dunker i forskjellige størrelser, tilpasset husstandens behov. Se prisliste for 2019 på de vanligste abonnementstyper.
 

Produkt
Pris inkl. mva i Tromsø
Pris inkl. mva i Karlsøy
Grunngebyr2823,002823,00
Tømming Standard 140 ltr1697,001697,00
Tømming Standard 240 ltr2307,002307,00
Tømming Standard 360 ltr3566,003566,00
Minigebyr (etter søknad/ regler)   390,00390,00
Hjemmekompostering (rabatt)- 556,00- 556,00
Hytterenovasjon Karlsøy 1705,00