Avfall fra husholdninger

Avfallsug erstatter dunker og containere

Mange områder i Tromsø har installert avfallsug. Dette er et oppsamlingssystem hvor avfallsdunker og containere er erstattet med nedkastpunkter. Disse punktene fører alt husholdningsavfall til et sentralt samlingssted via rør under bakken. Dette er et viktig miljøtiltak som fjerner avfallet, dunkene og ikke minst sjenerende lukt fra bydeler der mange bor tett. Vi oppfordrer boligutviklere, sameier og borettslag om å kontakte oss for å se på muligheten for å etablere avfallsug. 

Mobilt avfallsug er et diskret og fleksibelt system som kobler avfallshydranter med en nærliggende lagringstank, som ligger utenfor boligområdet. 

Nedgravde containere

Remiks tilbyr sentrumsnære områder, hvor avfallsug ikke egner seg, såkalt nedgravd løsning/dypoppsamling. Dette er en løsning der man graver avfallscontainerne ned i bakken.  Det er plassbesparende, man slipper luktplager og ikke minst er nedkastene flotte å se på. Nedkastene åpnes ved hjelp av elektroniske kort som brukerne får utlevert. I tillegg er det elektroniske sensorer som varsler når containerne må tømmes, noe som sparer beboerne for unødvendig transport i området.

Avfall er ressurser

Alt avfall hjemme hos deg er i utgangspunktet nye ressurser. Når husholdningene sorterer avfallet rett, har Remiks systemer for videre behandling av det slik at det kan resirkuleres eller gjøres om til enten nye materialer eller energi. For å gjøre det så enkelt som mulig for dere der hjemme er det tilrettelagt for effektiv sortering i Tromsø og Karlsøy. Tilretteleggingen er blant annet optisk sortering, utplassering av returpunkter for levering av glass- og metallemballasje og klær, returstasjoner for mottak av forskjellig avfall - som blant annet farlig avfall og EE-avfall.

Samarbeid får systemet til å fungere

For at systemet skal fungere optimalt er vi avhengig av et godt  samarbeid med dere der hjemme. Vår oppgave er å informere om hvordan dere skal sortere og deres oppgave er å følge den anvisningen vi gir. Tilsammen blir det et godt samarbeid som vi følger opp med å sende avfallet til sine respektive gjenvinningsanlegg. Og dersom dere har sortert riktig vil avfallet bli omgjort fra søppel til ressurser i produksjon av nye ting eller energi.

Trykk her for å lære mer om hvor avfallet blir av.

Kompostordning

For de mest interesserte har vi også en ordning der du kan anskaffe din egen kompostbinge.
Matrestene dine kan bli til næringsrik jord som du kan benytte som jordforbedringsmateriale i hagen din. Du vil også få redusert renovasjonsavgiften ved godkjent hjemmekompostering.
Ta kontakt med Remiks tlf 77 60 19 00 dersom du er interessert.

Dette kan du legge i kompostbingen: Frukt og grønnsaker (inkludert skrell), brød og kakerester, kaffegrut med filter, teposer, egge- og nøtteskall, ris og pasta, kjøttbein (små), fisk og skalldyr, tørkepapir, opprevne eggekartonger, løv og små mengder gress, oppkuttet kvist, bark, visne planter, høvelspon og grov sagflis.

Ikke fått tømt avfallsdunken - praktiske problemer?

Dersom du finner ut at avfallsdunken ikke er blitt tømt, så la den stå ute. Ta deretter kontakt direkte med din renovatør på telefonnummeret du finner på "Min side".
Får du ikke tak i bilen, ring direkte til Remiks på telefon 776 01 900.