Avfallskortet

Husholdningene kan kun kaste avfall sortert i de fargede posene i avfallsdunker/containere/ nedkast. For at man i tillegg skal ha mulighet for å bli kvitt større enheter, som f.eks ødelagte møbler etc, kan du bruke avfallskortet.

Avfallskortene sendes direkte til abonnementseier og ikke til beboer. Dette gjør at eiere som ikke bor på eiendommen, må sørge for at de som bor på eiendommen får tilgang til bruk av avfallskortet. Den som bor på eiendommen forholde seg til eier mht avfallskortet. Avfallskortet leveres ut etter antall grunngebyr.

Følgende gjelder:

  • Kortet fungerer som betalingsmiddel for inntil 6 leveringer av avgiftsbelagt avfall ( vanligvis restavfall og trevirke) Hver levering har en maksgrense tilsvarende det avfall du får i en vanlig personbil.
  • For hvert nytt kalenderår slettes fjorårets gjenværende saldo, og man får i stedet påfyll med 6 leveringer man kan benytte seg av i løpet av året. 
  • Merk! Avfallskortet fylles opp 1.februar og varer til 31.januar. Ubenyttede klipp slettes.
  • Tap av kort kan erstattes mot en kostnad på kr. 100,-.
  • Hvis kortet slutter å virke eller blir ødelagt, så ta med kortet til Remiks Miljøpark – Ringvegen 180, og få et nytt kort med  gjenstående leveringer vederlagsfritt.
  • Kortet kan ikke brukes av næringsliv, men er kun beregnet på husholdningskunder

Slik bruker du det:

  • Når du ankommer Returstasjonen vil en kontrollør vurdere ditt avfall. NB! Husk å sortere på forhånd!
  • Hvis du har avfall som vanligvis koster å få levert, kan du benytte avfallskortet som "betaling".
  • Kontrolløren har en maskin som leser kortet og trekker det antall leveringer som kreves.
  • Selv om kortet er tomt må du ikke kaste det, da det fylles opp med klipp 1.februar og varer til 31.januar