Lider vi av sorteringsblindhet?

En av to lar være å sortere avfallet sitt. Dermed går enorme mengder ressursene opp i flammene i stedet for å brukes på nytt.

Remiks gjennomførte en plukkanalyse tidlig i 2022 og viser et øyeblikksbilde av hvordan folk sorterer avfallet. Utvalgte områder i Tromsø og Karlsøy kommuner ble undersøkt. Avfall ble samlet inn, avfallsposene sprettet opp og innholdet analysert. 

Konklusjon er klar; alt for mye avfall kastes i restavfallet i stedet for i de fargede posene. 67 % av innholdet i restavfallsposene kunne vært sortert ut. Blant annet var nesten 30 % av innhold matavfall. 

I stedet for å bli materialgjenvunnet, blir halvparten av resirkulerbart materiale sendt til forbrenning. Hvis alle hadde sortert ut dette avfallet, så ville man kunne spart opp til 10 millioner kroner. Med andre ord har samfunnet en lang vei å gå for å oppnå målet om 65 % materialgjenvinning innen 2035. 

De harde fakta 

* 37 % av innholdet i matavfallsposen kunne vært spist, altså matsvinn.

* I matavfall var kun 5 % feilsortert.

* I posen for papir og kartong var 12 % sortert feil. 5 % var matavfall.

* Plastemballasje har fortsatt høy grad av feilsortering, men bedre enn sist undersøkelse. Feilprosenten er på 23 %, der 22 % er restavfall og 5 % plastmateriale som ikke er plastemballasje.

* For posen for drikkekartong viser at man kaster for mye papir, papp og kartong sammen med drikkekartongen. Kun 43 % var drikkekartong, mens 42 % var papir, papp og kartong. 16 % var derimot det vi kan kalle restavfall. 

Flinke å sortere EE-avfall 

Ellers er folk generelt flinke ikke å kaste farlig avfall og EE-avfall i avfallet, selv om man fortsatt finner noen batterier. Batteri er en viktig årsak til at det blir branner på avfallsanlegg. I de fargede posene var det ikke farlig avfall eller EE-avfall. I restavfallsposen var det kun 0,6% farlig avfall eller EE-avfall. 

En viktig lærdom og rettesnor: Hvis du bare sorterer mer ut av restavfallsposen, gjør du to viktige ting: mindre restavfall og mer avfall til materialgjenvinning.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Relaterte artikler