Bærekraftrapport 2021

Vi har kjøpt oss et problem

Måten vi lever på er ikke bra – hverken for oss eller for planeten. Heldigvis er veien til bedring mye kortere enn vi tror.

0
Antall kilo CO2 hver av oss slipper ut hvert år i Norge

Man trenger ikke å være rakettforsker for å vite at jorda sliter. Vi må endre måten vi lever på. Uten forbehold. EU sitt omstillingsprogram Horizon har som mål å endre Europa til et livskraftig sted å leve i løpet av 10 år. Horizon er det største fellesprosjektet i Europa på 80 år. Det er ikke småkrefter som er i sving når jorda skal tilbake i balanse. Vi er den eneste arten på jorda som aktivt ødelegger den. Vi er også den eneste som kan fikse den.

Velg smart, bruk smart, kast smart

Løsningen på miljøproblemet er ikke å gå tilbake til huleboerlivet igjen. Vi mennesker er en naturlig del av jorda evolusjon og vi vil fortsette å utvikle oss. Vi har skapt en ubalanse i økosystemene og det skal vi gjøre noe med. Vi kan leve livskraftig.

På denne nettsiden har vi samlet masse spennende stoff som gjøre det enklere å komme i balanse. Ikke bare med jorda, men kanskje også med oss selv. Ting har en tendens til å henge sammen.

Velg smart, bruk smart og kast smart er vår inspirasjonsguide på veien. Vi setter stor pris på at du vil henge med oss.

Styrets årsberetning for 2021

Remiks jobber for at mest mulig av avfallet i Tromsø kommer til nytte igjen. Vi jobber også for å redusere mengden avfall før det havner hos oss. I styrets beretning blir du litt bedre kjent med oss som bedrift og hvordan vi jobber.

Vårt mål er å kutte Remiks egne utslipp med 25 % innen 2026.

Adm dir Britt M. Limo, Remiks

Store områder i verden er ikke lenger livskraftig. De er usunne, og noen steder direkte helseskadelig for både planter og dyr (deriblant mennesker). Årsaken er superenkel; vi bruker jordas ressurser på feil måte. Vi produserer ting vi egentlig ikke trenger og ting som er av så dårlig kvalitet at de ikke varer. Overskuddet fra produksjonen slipper vi ut på steder de ikke hører hjemme, også kalt forurensning. Ta nitrogen for eksempel. Nitrogen er helt essensielt for alt liv på jorda. Men i store mengder – som i kunstgjødsel – blir ressursene til forurensning.

Du forurenser

Det er kjipt å tenke på det, men hver og en av oss forurenser, og ganske mye. Det meste av forurensingen kommer fra det vi bruker og forbruker. En rapport fra «Journal of Industrial Ecology» viser at over 60 % av alt utslipp og 80 % av alt vannforbruket i verden er fra forbruk hver og en av oss er ansvarlig for. Det er altså ikke de store flyselskapene eller teknologiselskapene som er miljøverstingene. Det er oss selv.

Hver husstand i Tromsø kaster i snitt 565 poser avfall – hvert år. 

Det er 12 poser i uka med ting vi ikke trenger!

Vi eier i snitt 359 klesplagg hver og kaster 23 kg klær i året.