Kasserte fritidsbåter

Slik leverer du båten din
Skjema for refusjon
Åpningstider leveringssteder

Returstasjonen Hansnes - mandag 13:00 - 18:00

Remiks Miljøpark - man-fred 0800 - 1530

Remiks tar imot fritidsbåter som er miljøsanert (fri for EE-avfall og farlig avfall). Små fritidsbåter opp til 15 fot, tar vi imot på hovedanlegget på Remiks miljøpark og Returstasjonen på Hansnes i Karlsøy (se åpningstider). Andre fritidsbåter fra 15 fot og opp til 49,25 fot, ferdig sanert, tar vi imot på hovedanlegget på Remiks Miljøpark. For fritidsbåter over 15 fot ta kontakt på batretur@remiks.no for avtale på leveringstidspunkt. Vi tar også imot de miljøsanerte delene.

Med fritidsbåt menes fartøy til sports- og fritidsbruk som brukes utenfor næringsvirksomhet. Også trebåter og mindre fartøyer, som kano og kajakk går inn under denne ordningen. For alle fritidsbåter opp til 15 meter (49,21 fot) som leveres til Remiks, gir Miljødirektoratet en refusjon på 1000 kroner per båt. Når båten leveres til Remiks må et eget skjema fylles ut. Dette blir signert av ansatte på Returstasjonen eller mottaket, som bekrefter at båten er levert. Eier, eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden.
Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.

Tilskuddsordningen gjelder både for fritidsbåter som skal kasseres og allerede etterlatte/hensatte båter. Fritidsbåtene må ha vært benyttet i Norge.

Fritidsbåter med skrog av aluminium, samt kjøl og ballast i metall, omfattes ikke av denne tilskuddsordningen, men om du ønsker å levere inn en slik båt, tar vi imot disse også.

Les mer på Miljødirektoratets sider