Nye prikker gjør det enklere å sortere

Har du lagt merke til at sorteringsposene ser ut som marihøner? Kildesortering er nå prikk lik over hele landet.

I februar ble ny merkeordning for avfall innført i Tromsø og Karlsøy. Innføringen skjedde samtidig for alle avfallsselskapene i Nord-Norge med optisk sortering. 

– Endringen har gått veldig bra, sier Bengt Åge Lind, avdelingsleder i Remiks Husholdning. 

Prikk likt over alt 

Med den nye nasjonale merkeordningen, endret man ulike symbol og fargevalg til et nytt system som gjør det enkelt for forbrukeren og næringsliv å sortere riktig. Kildesortering hjemme, på jobb, i det offentlige rom, på returstasjonen og på emballasjen er nå helt lik – uansett hvor enn du er i Norge. 

Kun tre farger 

Den nye merkeordningen inneholdt flere endringer med nye farger på avfallsposene. 

  • Papir som før skulle i rød pose, skal nå i blå prikkede poser. Dessuten kan man nå levere, foruten papir, også papp, kartong inklusive drikkekartong i denne.
  • Plastemballasje som før skulle i blå pose, skal nå i lilla prikkede poser.
  • Oransje pose for drikkekartong ble fjernet slik at man har færre avfallsposer å holde styr på.
  • Grønn pose for matavfall ble som før, bare at den nå er prikkede grønn pose.

 

Hent poser i butikken
Samtidig med innføring av nye optiske poser begynte Remiks med «pose i butikk», det vil si at folk nå kan hente avfallsposer i sin nærbutikk.
– Dette har vært en ubetinget suksess. I løpet av 1,5 måneder gikk det ut like mange poser som fire måneders drift, forteller Bengt Åge Lind.
Remiks stilte opp på alle kjøpesentrene i Tromsø og informerte om den nye merkeordningen og om pose i butikk. Samtidig stilte spillere fra TIL og TUIL opp i flere butikker som har pose i butikk og delte ut informasjon. Mottakelsen fra folk gikk det over all forventning. Nå skal man gjøre en evaluering på hvor god tilgang man har på avfallsposer og se på hvor man må utvide antall butikker eller steder man kan få tilgang på disse.


Informasjon til innbyggerne

Sammen med Avfallsklynge Nord, som består av Fimil, Finnmark Ressursselskap, Vefas, Avfallsservice, Reno-Vest og Remiks, samt SHMIL laget man en felles informasjonskampanje kalt «Prikk lik pose». Gjennom annonsering i sosiale medier, annonsekampanjer i aviser, reportasjer i lokalmedier og fysisk tilstedeværelse på kjøpesentre og andre butikker, sørget Remiks for at innbyggerne i Tromsø og Karlsøy fikk mye og god informasjon om hvordan det nye systemet fungerer. 

De gamle posene med de gamle fargene kan fortsatt brukes en stund, noe som kan gi utfordringer. 

– For å unngå å kaste en mengde avfallsposer av den gamle typen, skal innbyggerne kunne bruke opp de gamle posene før de henter seg nye. Man må altså forholde seg til to fargesystemer i en overgangsperiode. Vi er derfor spent på hvordan overgangen ble når vi skal gjøre en plukkanalyse av avfallet, forteller Bengt Åge, og legger til at de vil finne en sluttdato for bruk av gamle poser. 

– Når vi har gjort en evaluering av de endringene som er gjort, vil vi sette en dato der man avslutter bruken av gamle poser. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Relaterte artikler