Brann på Remiks - driften går som vanlig

Oppdatert

Tirsdag, mai 13, 2014 - 09:10

Søndag 11.mai, på kvelden, begynte det å brenne i produksjonshallen på Remiks Miljøpark. Brannen forårsaket noen skader. Den påvirker ikke den daglige driften. Brannen startet i restavfall. Det ble mye røyk og det så riktig dramatisk ut. Alle sikkerhetssystemer slo inn og brannvesenet kom raskt til stedet og begynte slukking. Remiks hjalp også til med bl.a. å frakte brennende avfall ut av hallen.

Når slike branner oppstår, vil vi så langt det er mulig finne brannårsaken i samarbeid med politi og brannvesen. En av tingene er å se på egne rutiner. Slike branner, slik vi ser den på overvåkningskameraet, aktualiserer behovet for å påminne om at Farlig avfall og EE-avfall ikke må i restavfallet. Eksempelvis kan batterier antenne brennbart materiale. Har man da tekstiler, hansker og ting sauset inn med brennbar væske (rødsprit, olje, tennvæske ol) kan dette sørge for at brannen får et større omfang.

Det foregår nå en nasjonal Farlig avfall – kampanje. Her kan dere få god informasjon om den

Her kan man se video fra overvåkingskamera som tydelig angir at det er noe som nærmest eksploderer (brannen starter øverst midt på bildet)