Da er det bare å ønske velkommen til ny Returstasjon - litt praktisk info

Oppdatert

Fredag, juli 18, 2014 - 16:04

Mandag får vi endelig en stor ny Returstasjon. Og større skal den bli. Dette er bare begynnelsen. Noen praktiske deltaljer er derimot viktig når dørene åpner kl 11:30 mandag 21.junli. Den nye Returstasjonen blir kalt Miljøparken sør på vår hjemmeside og den ordinære Returstasjonen blir kalt Miljøparken bedrift. Den nye stasjonen er kun beregnet for husholdningskunder, dvs at bedriftskunder må benytte seg av den ordinære stasjonen. Inn og utkjøring fra den nye stasjonen skjer lengere sør for Remiks sitt hovedanlegg. Vi oppfordrer alle kjørende å ta hensyn, siden denne innkjøringen ikke er velsignet med en rundkjøring og er nær en bakketopp. Som med alle nye Returstasjoner, så kan det bli noen praktiske utfordringer som må løses underveis og tålmodighet ønskes. Åpningstiden for den nye stasjonen er fra 11:30 mandag til fredag. Vi oppfordrer alle husholdningskunder å benytte seg av denne tiden og utover. Skulle man måtte komme før den 11:30, vil den ordinære stasjonen være åpen også for husholdningskunder. Når så høsten kommer, vil man på et gitt tidspunkt stenge ned Miljøparken sør for sesongen og da vil den ordinære Returstasjonen (Miljøparken bedrift) brukes av begge kundegrupper. På våren vil så Miljøparken sør åpnes igjen. Dette vil pågå fram til Miljøparken sør er fullt utbygget til en Kretsløpspark. For ordens skyld - ordningen med lørdagsåpent bortfaller. Siste lørdagsåpent er lørdag 19.juli.