Endringer i jul og nyttår 2017 - juletreinnsamling på nyåret

Remiks ønsker alle god jul og godt nytt år
Noen viktige endringer
  • Gjenbruksbutikken holder stengt fra 23.desember til og med 1.januar 2018
  • Åpningstidene Remiks Miljøpark i romjul - 27.des - 29.des er 0900 - 1400
  • Returstasjonen på Hansnes (åpent hver mandag) - stengt mandag 25.desember og mandag 1.januar 2018
  • Returstasjonen i Skåningsbukt (åpent hver onsdag)  - stengt onsdag 27.desember
  • Juletreinnsamling for sentrumsnære områder i Tromsø er i uke 3-2018. Trærne må være satt ned til veg senest mandag 15.januar kl 0700
  • Alle detaljer ser du her

Oppdatert

Torsdag, desember 14, 2017 - 14:40

Hva skjer i jul og nyttår mht avfallshåndteringen? Det blir endringer i tømmedager. Sjekk din tømmeoversikt på vår hjemmeside eller i tømmeappen.  Det blir også endringer i åpningstidene hos Remiks, det være seg administrasjon og Returstasjoner. Bruktbutikken vil holde stengt hele julen blant annet. Dessuten må man få med seg juletreinnsamlingen for sentrumsnære områder i Tromsø. Sjekk ut alle detaljer her. Vi ønsker aller våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år!

Juletreinnsamling sentrumsnære områder Tromsø 2018 - merk dette:

Juletrær må være satt fram til veg mandag 15. januar senest kl. 0700! Juletreinnsamlingen vil pågå fra mandag til og med onsdag i uke 3– 2018. De må være fri for julepynt og belysning, og MÅ settes fram til veg og helst settes samlet. Har du ikke fått hentet treet ditt en av disse dagene, ta kontakt med Remiks på 77601900 innen utgangen av uke 3. Juletrær kan også leveres gratis på våre Returstasjoner.

Tømmeappen har også en varsel for innsamling av juletrær.

Stakkevollan med stasjonært avfallssug: Sette juletrærne ned til parkeringsplassen der den gamle felles oppsamlingsplassen for avfall var. Trærne må være klart synlig, men uten at de er til hinder for allmenn trafikk.

Borettslag med mobilt avfallssug: Sett juletrærne der renovasjonsbilen kobler seg til rørsystemet. Påkoblingspunktet er stort sett plassert i utkanten av borrettslaget, og merket med navn på laget.

Alle andre fellesløsninger: Sett juletrærne dit containerne/oppsamlingsenhetene står. Plasser dem slik at de ikke blir til hinder for trafikk, eller for tømming av containerne.