Endringer i jul og nyttår 2018 - juletreinnsamling på nyåret

Remiks ønsker alle god jul og godt nytt år
Har du tømmedag mandager - se her

Årets jul med mange helligdager vil forårsake en del endringer for deres tømmedag og vi ber deg sette ut avfallsdunken din allerde fredag 21. desember for tømming. Neste tømming for mandagsabonnementene vil ikke bli før 02.01, så sørg for å prioritere matavfall og annet avfall som lukter. Papir, kartong og plast kan lagres til det blir plass i dunken. Det vil bli sendt ut SMS-varsling.

 

Andre tømmedager som blir berørt

For alle andre – sjekk din tømmekalender på remiks.no. Avfallet vil bli hentet inn i etterkant samme uken.

Er ikke avfallsdunken tømt? La den stå ute!

Endringer for næringskunder

Abonnementskunder som har tømming 24/12, 25/12 og 26/12 får hentet sitt avfall 27/12 eller 28/12

De som har tømming 1/1-19 og 2/1-19 får hentet sitt avfall 2/1 eller 3/1

Åpningstider
 • Gjenbruksbutikken holder stengt fra 24.desember til og med 1.januar 2019
 • Remiks Miljøpark, Returstasjoner og anlegg - 24. desember 25. desember og 26. desember - STENGT
 • Remiks Miljøpark, Returstasjoner og anlegg - 27.desember - 28.desember: 0900 - 1400
 • Returstasjonen på Hansnes (åpent hver mandag) - stengt mandag 24.desember og mandag 31.desember 2018
 • Returstasjonen i Skåningsbukt (åpent hver onsdag)  - stengt onsdag 26.desember

Oppdatert

Mandag, desember 17, 2018 - 11:56

Hva skjer i jul og nyttår mht avfallshåndteringen? Det blir endringer i tømmedager. Sjekk din tømmeoversikt på vår hjemmeside.  Merk også at desverre så er Tømmeappen ute av funksjon. Ny app vil komme.

Det blir også endringer i åpningstidene hos Remiks, det være seg administrasjon og Returstasjoner. Bruktbutikken vil holde stengt hele julen blant annet. Dessuten må man få med seg juletreinnsamlingen for sentrumsnære områder i Tromsø. Sjekk ut alle detaljer her. Vi ønsker aller våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år!

Remiks tar imot udetonert fyrverkeri

Brukt eller ikke brukt fryverkeri? Fyrverkeri må IKKE i restavfallet. Fra 1. januar tar Remiks imot udetonert fyrverkeri. Dette må leveres til Returstasjonen. Tilbudet gjelder kun til Returstasjonene i Tromsø.

 

Juletreinnsamling sentrumsnære områder Tromsø 2019 - merk dette:

Juletrær må være satt fram til veg mandag 14. januar senest kl. 0700! Juletreinnsamlingen vil pågå fra mandag til og med onsdag i uke 3– 2019. De må være fri for julepynt og belysning, og MÅ settes fram til veg og helst settes samlet. Har du ikke fått hentet treet ditt en av disse dagene, ta kontakt med Remiks på 77601900 innen utgangen av uke 3. Juletrær kan også leveres gratis på våre Returstasjoner.

Stakkevollan med stasjonært avfallssug: Sette juletrærne ned til parkeringsplassen der den gamle felles oppsamlingsplassen for avfall var. Trærne må være klart synlig, men uten at de er til hinder for allmenn trafikk.

Borettslag med mobilt avfallssug: Sett juletrærne der renovasjonsbilen kobler seg til rørsystemet. Påkoblingspunktet er stort sett plassert i utkanten av borrettslaget, og merket med navn på laget.

Alle andre fellesløsninger: Sett juletrærne dit containerne/oppsamlingsenhetene står. Plasser dem slik at de ikke blir til hinder for trafikk, eller for tømming av containerne.

Abonnenter i disse områdene vil få innsamling av juletrær:

 • Hele Tromsøya
 • Abonnenter i sentrumsnære områder fastlandssiden:
  Tønsvik bru - kirkegården Laukslett
 • Abonnenter i sentrumsnære områder Kvaløya:
  Krysset Finnvikdalen - Kaldfjord til og med Ersfjordbotn, samt Håkøya