Endringer Jul og Nyttår - husholdning og bedrift

Avfallskortet - 2014 varer til 15.januar 2015

Det digitale avfallskortet, som alle abonnenter har fått utdelt, vil som vanlig bli fylt opp med nye 6 "klipp" gjeldende for 2015. Klippen for 2014 vil denne gangen vare fram til 15.januar 2015. Har du klipp tilgode og ikke får anledning til å benytte dette innenfor dette året, så har du en muligheten. Husk også at kortet ikke må kastes siden det automatisk blir fyllt opp hvert år.

Ubenyttede "klipp" for et år, blir nullet ut. Man kan altså ikke bygge opp et lager av klipp over flere år.

Appen - en enkel å god måte å ha oversikten via din mobiltelefon

Appen er et godt verktøy til å holde oversikten på tømmedager, avvik på tømmedager, supplering mm. Den kan varsle deg når det er henting av avfall hos deg eller supplering av poser. Den er foreløpig en supplering til hjemmesiden, men vil bli utviklet og forbedret fremover. Den kan lastes ned på følgende steder:

iPhone - App Store
Androide - Google Play

søk på "Remiks"

Oppdatert

Mandag, desember 29, 2014 - 12:47

Som alltid ved juletider, så blir det endringer i både åpningstider og innhenting av avfall. Det blir annonsert i lokalavisene og den kan dere se her. Vi ønsker alle abonnenter, kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og det godt nyttår!

De viktigste endringe:

Husholdningskundene holder oversikten på endringene ved å gå inn på hjemmesiden, "finn din tømmedag". For de som har lastet ned vår app (foreløpig for iPhone og Android), ved å søke på Remiks, samt satt på varsel, må bare være obs på at det er endringer. For beboerne i Karlsøy kommune så finner de endringene her, siden disse ennå ikke er inne i den ordinære oversikten, hverken på hjemmesiden eller på App. 

Innhenting av avfall for næringslivskunder:

22. desember hentes inn19. desember
23/24. desember hentes inn 22.desember
25/26. deember hentes inn 23. desember
29/30. desember hentes inn 29. desember
31.desember/1. januar hentes inn 30.desember

Kontakttelefon: 913 55 956

Åpningstider Returstasjonen, Administrasjon og anlegg på Remiks Mijøpark:

23. desember: 07:00 - 15:30
29/30. desember: 09:00 - 14:00

Åpningstider Returstasjonene på Hansnes og Vannøy:

Hansnes steng 24.  desember, Uke 1 - stengt begge stasjoner

Åpningstider Miljøbutikken Remiks Miljøpark:

Stengt uke 52 og uke 1 (2015) - kontakttelefon: 453 93 559