Fishing For Litter - fiskere rydder søppel til havs

Første leveranse til Tromsø under prosjektet Fishing for litter
Fishing For Litter - noen fakta

Norske myndigheter har besluttet å iverksette en 2-årig prøveordning med "Fishing for Litter" (FFL) som tiltak mot marin forsøpling i Norge

Ordningen etableres i første omgang i 4 norske havner; Tromsø, Ålesund, Egersund og Karmøy.

Norske fiskere inviteres til å ta del i en felles miljødugnad for opprydding av marint avfall fra havet.

Det er et mål å la mest mulig av dette avfallet gå til gjenvinning, ved at man legger opp til sortering, registrering og gjenvinning av innsamlet avfall.

Havet og kysten tilføres store mengder menneskapt avfall. Gjenstander av plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer kan bli værende i miljøet i hundrevis av år å skade dyr og mennesker.

Oppdatert

Tirsdag, februar 9, 2016 - 15:57

Marin forsøpling er et økende nasjonalt og globalt problem. I dag gikk startskuddet for prosjektet Fishing for Litter, der fiskere i Norge skal samle inn marint avfall og levere det inn til utvalgte havner. Fishing For Litter startet opp i Nederland rundt år 2000. Det ble så utviklet og idag er 14 medlemsland i OSPAR-konvensjonen (Om vern av det marine miljø i Nord-Atlanteren) med. Miljødirektoratet leder prosjektet her i Norge og SALT AS i Lofoten har kontrakt på å lede det operative arbeidet med prosjektet. Mer om prosjektet kan leses HER og på Facebook

I Tromsø er det Troms Fryseterminal som er mottakssted for fiskebåter som jevnlig anløper Tromsø. Her kan man kostnadsfritt levere avfall som fås som "uønsket bifangst" i det ordinære fiske. Remiks er med som avfallsselskap og har satt ut avfallsutstyr og synes dette er et meget spennede og viktig prosjekt.

Det er vurdert at rundt 15 prosent av marint avfall driver i land og blir liggende på strendene, mens 15 prosent flyter rundt i havet.  De resterende 70 prosent havner på havbunnen. Avfallet i havet kommer både fra land og fra skipsfart, fiskefartøyer og fritidsbåter. Marin forsøpling dreper fisk, sjøfugl og andre dyr som følge av kvelning og andre livstruende skader.