Flatpakket campingvogn søker eier!

Oppdatert

Onsdag, januar 15, 2014 - 12:44

På parkeringsplassen på Remiks fant vi en morgen for et par uker siden, en tilhenger med en «flatpakket» campingvogn på. Satt fra seg i nattens mulm og mørke, uten navn og adresse eller skilter. Campingvogn, antakelig brukt som en salgsvogn, type kebabvogn – er bare satt fra seg.

Når vi i Remiks kommer over slike forsøplingssaker, er vanlig prosedyre å starte og lete etter spor som kan identifisere forsøpleren. I dette tilfellet er skilt på hengeren fjernet. Men en av våre ansatte har funnet chassisnr og sporet opp et navn på eier. Det viser seg at eier er en person som har hatt adresse i Harstad, men som nå er antatt bostedsløs. Telefonnummer er ikke i bruk og det ser ut til at personen har forsvunnet fra jordens overflate.

Det positive med denne forsøpleren er at han i alle fall har tatt seg bryet med å sette avfallet hos Remiks – og ikke i fjæra/skogen eller en annen skjult plass. Men det er likevel ikke riktig fremgangsmåte. For hvem skal betale for at avfallet blir håndtert på riktig måte?

Dette er såkalt herreløst avfall, som kommunen får ansvaret for. Det er ikke anledning til å dekke avfallshåndtering på herreløst avfall over avfallsgebyret til husstandene, så da er neste instans kommunen. Her har forsøpleren i alle fall spart kommunen for transportkostnaden, men avfallet må dekomponeres, elektriske komponenter fjernes, metall og farlig avfall tatt ut og håndtert. Deretter kan den sendes gjennom kvern og så til forbrenning.

Kostnadene blir belastet en allerede presset kommuneøkonomi i slike saker. Vår kontaktperson på slike saker i kommunen er Wim Weber, som vanligvis tar saken videre med den som har forsøplet. I dette tilfellet er vedkommende «forsvunnet» og det er ikke noen å belaste. Dermed blir det en sak som «alle» må betale for. For hvem er kommunen – jo det er oss «alle» som bor her.