Fyrverkeri skal ikke i restavfallet!

Fyrverkeri som avfall

Udetonert fyrverkeri, såkalt blindgjenger, skal leveres til politi som har rutiner for håndtering av slikt avfall. Dette gjelder alt av pyrotekniske saker samt eksplosiver og skudd.

Utbrent fyrverkeri og emballasje, skal leveres som restavfall. Bare husk å sjekke at rakettene er helt utbrent.

Oppdatert

Tirsdag, januar 7, 2014 - 15:38

I går hadde vi et branntilløp på grunn av udetonert fyrverkeri i restavfall som er levert inn fra en av våre kunder. Dette gikk heldigvis bra, men kunne blitt en katastrofe hvis ikke alt hadde vært på vår side i går. En av våre ansatte var snarrådig og forhindret at det ble brann. Noen har antakeligvis kastet en udetonert rakett i en av våre containere på returstasjonen her på Nordøya. Dette avfallet har deretter blitt kvernet og sendt gjennom anlegget til en ballemaskin vi har montert i høst. 

I verste fall her kunne vi fått en storbrann, noe som ville ført til driftsstans i flere uker.

Etter hver nyttårsaften skjer dette i større eller mindre grad, men i går var vi nærmere en katastrofe enn noen gang.

Pyrotekniske ting (bl.a. fyrverkeri), eksplosiver og skudd skal absolutt ikke inn i det ordinære avfallet, men helst leveres av politiet som har rutiner og ordninger for slikt avfall. Dersom vi får slikt avfall inn, håper vi kunden sier fra slik at vi kan rettlede og orientere om hvordan slikt avfall skal behandles og leveres.