Glass- og metallemballasje

Oppdatert

Torsdag, januar 9, 2014 - 14:43

Remiks inngikk ny avtale om innsamling og behandling av glass- og metallemballasje på slutten av 2013. Nå skal alt av emballasjeglass- og metall legges sammen i containerne for innsamling av dette avfallet. For å finne ut av hvor innsamlingscontainerne er plassert kan du se her. 

Glass- og metallemballasje er glassflasker u/pant, glass fra syltetøy og annen mat, tomme medisinglass, alle typer metallemballasje (blikkbokser, kaviartuber i metall o.l.)
Men du kan ikke kaste bilruter og trådglass i disse containerne. Slikt glass må leveres direkte til en av våre betjente returstasjoner. Vanlig metall ut over blikkbokser o.l. - som for eksempel stekepanner, kniver, lamper etc. kan heller ikke legges i glass- og metallcontainerne. Lamper i metall skal legges i innsamlingsordningen for EE-avfall (elektrisk og elektronisk). Stekepanner og kniver kan legges i restavfallet. Men pass på at du pakker kniven inn slik at ingen skjærer seg ved et uhell.
 
Om du ønsker å lese mer om hvordan glass- og metallemballasje behandles og gjenvinnes finner du god informasjon på Syklus.no.