Juletreinnsamling 2017 (gjelder sentrumsnære områder i Tromsø)

Viktige punkter mht innsamling juletrær
  • Sjekk om ordningen gjelder for deg (gjeder sentrumsnære områder)
  • Juletrærne må være satt fram til veg senest 0700 mandag 16.januar
  • Innsamlingen skjer fra mandag tom onsdag
  • Vi samler inn juletrærne utenom ordinær tømmedag
  • Juletrærne må være fri for pynt og julelys
  • Plasttrær tar vi ikke imot
  • Du kan levere gratis juletrær til Returstasjonene

Oppdatert

Mandag, januar 9, 2017 - 12:05

Følgende områder dekkes av juletreinnsamlingen: Fastlandet: Tønsvik bru - Laukslett, Tromsøya, Kvaløya: Krysset Finnvikdalen - Kaldfjord til Erfjordbotn, samt Håkøya

Juletrær være satt fram til veg mandag 16. januar senest kl. 0700! Juletreinnsamlingen vil pågå fra mandag til og med onsdag i uke 3 – 2017. De må være fri for julepynt og belysning, og MÅ settes fram til veg og helst settes samlet.

Har du ikke fått hentet treet ditt en av disse dagene, ta kontakt med Remiks på 77601900 innen utgangen av uke 3. Juletrær kan også leveres gratis på våre Returstasjoner.

Tømmeappen har også en varsel for innsamling av juletrær. Det er et eget symbol som vises. Dere som har varsling på, vil få varsling søndagen før, eller på den tid og dag dere har satt varslingen til.

Stakkevollan med stasjonært avfallssug: Sette juletrærne ned til parkeringsplassen der den gamle felles oppsamlingsplassen for avfall var. Trærne må være klart synlig, men uten at de er til hinder for allmenn trafikk.

Borettslag med mobilt avfallssug: Sett juletrærne der renovasjonsbilen kobler seg til rørsystemet. Påkoblingspunktet er stort sett plassert i utkanten av borrettslaget, og merket med navn på laget.

Alle andre fellesløsninger: Sett juletrærne dit containerne/oppsamlingsenhetene står. Plasser dem slik at de ikke blir til hinder for trafikk, eller for tømming av containerne.

I 2016 samlet vi inn ca 32 tonn med juletrær.