Juletreinnsamling i uke 3

Fakta

Tromsø kommune har hatt innsamling av juletrær siden 1994.

Tjenesten gjelder for det vi kaller sentrumsnære områder. Alle husstander kan derimot levere juletrær gratis til Remiks sine Returstasjoner i Tromsø og Karlsøy

Det samles inn ca 40 - 60 tonn med juletrær hvert år

Oppdatert

Tirsdag, januar 7, 2014 - 13:44

Juletreinnsamlingen vil pågå i uke 3, fra og med mandag 13.januar til og med torsdag 16.januar.

Innsamling av juletrær skjer i følgende geografiske områder: Tromsøya, Fastlandet fra Lauksletta til Tønsvika og Kvaløya fra Kaldfjord til Ersfjorden samt Håkøya til Slettaelva. Man kan også levere juletrær direkte til Returstasjonene på Remiks Miljøpark, Hansnes og Skåningsbukt.

Juletrærne må være satt fram senest mandag 13.januar 0700! Trærne må være klart synlig og fri for snø, julepynt og belysning. Trærne må ikke være til hinder for almenn trafikk.

Det er ulike måter å sette fram juletreet på, alt etter hvor man bor.

Enkelthusstander

Sett juletreet ned til vegen, klart synlig og fri for snø og juletrepynt.

Fellesløsninger

Generelt må juletrærne plasseres samlet på tilgjengelig og oversiktlig sted. Ellers gjelder følgende:

Stakkevollan med stasjonært avfallssug

Sett juletrærne ned til parkeringsplassen der de gamle felles oppsamlingsplassene for avfall var. Trærne må være klart synlig, men uten at trærne er til hinder for almenn trafikk.

Borettslag med mobilt avfallssug

Sett juletrærne der renovasjonsbilen kobler seg på rørsystemet. Påkoblingspunktet er stort sett plassert i utkanten av borettslaget og er merket med navn på borettslaget.

Alle andre borettslag/fellesløsninger

Sett juletrærne der containerne eller dypoppsamlingsenhetene står. Plasser dem slik at de ikke blir til hinder for trafikk, eller tømming av containerne.