Klart for innføring av henteordning for glass- og metallemballasje i Tromsø og Karlsøy

Spørsmål og svar

Hva kan du sortere i beholderen for glass- og metallemballasje: sjekk ut www.sortere.no (Tromsø)

Andre spørsmål og svar kan du finne her

Oppdatert

Mandag, august 5, 2019 - 09:28

Flere kommuner har allerede gjort det og nå er det klart for innføring av henteordning for glass- og metallemballsje for Tromsø- og Karlsøy kommune. Innføringen skjer områdevis og starter med de første mandag 20.mai og vil vare fram til november. Først starter vi med enkelthusstander som får en avfallsdunk med oransje lokk. Fellesløsninger/borettslag vil får utstyr etter sommeren. God sortering! Dette er ressurser som kan utnyttes.

I "Remiks informerer" (kommer i alle postkassene torsdag 16.mai)  kan dere lese mer grundig om hvordan systemet er lagt opp. Her i utvidet DIGTAL FORMAT - SJEKK I DEN. 

Den finnes også i PDFMer om materialgjenvinning av glass- og metallemballasje i Norge, kan du finne hos Sirkel, som er returselskapet og de som tar imot vårt avfall.

Her noen viktig punkter på henteordning for glass- og metallemballasje i Tromsø og Karlsøy (se mer detaljer HER):

NÅR SKJER DET?

Hentesystemet innføres gradvis og sonevis. Første sone ut er sone 1 (som inkluderer deler av Karlsøy og deler av Tromsø). Oppstart for utkjøring av dunker er mandag 20. mai. Utkjøringen i hver sone kommer til å ta fra en til tre uker, og i alt er Tromsø og Karlsøy delt inn i syv ulike soner. Man blir varslet via SMS når deres område er klar for utsetting av utstyr. Selve innhentingen starter ikke opp før i månedsskiftet august/september. Fra høsten av vil også de med fellesløsninger, som borettslag og sameier, få på plass hentesystem for glass og metallemballasje. Trolig vil vi ha kommet til november 2019 før alle abonnentene har fått det nye hentesystemet på plass.

HVOR FINNER JEG MIN TØMMEDAG FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE

Akkurat slik tømmingen av dunken for optisk sortert avfall skjer på faste dager, vil også hentingen av glass og metallemballasje skje på faste tømmedager. Vi har delt Tromsø og Karlsøy inn i totalt syv soner, og tømmer dunkene i et fast mønster. Gå inn på på remiks.no og skriv inn din adresse på «Finn din tømmedag», så vil du få informasjon om tømmedag for din adresse, både hva
angår den optiske dunken og den for glass og metallemballasje. Du kan også bruke appen vår. Søk på «Remiks» i App Store eller GooglePlay.

AVFALLSDUNKEN TØMMES HVER 8.UKE

Basert på erfaringer som er gjort i andre kommuner, har Remiks valgt å bruke en liten dunk (140 liter) per husholdning, og at denne får en tømmefrekvens på hver annen måned. Mange vil likevel oppleve at de sjelden klarer å fylle dunken mellom hver tømming. For de som får plassproblemer er det mulig å bestille større dunk. Det koster ingenting ekstra.NB! Selve henteordningen starter i månedsskiftet august/september. Dette vil bety at de som bor i soner som først får satt ut dunk, vil måtte vente mye lenger enn åtte uker før dunken tømmes første gang. Vi anbefaler å bruke våre returpunkt i tillegg om dunken blir full før den skal tømmes første gang. Når henteordningen starter, vil dunken tømmes hver 8. uke.

MULIGHET FOR INDIVIDUELLE LØSNINGER

Hvis du ønsker individuelle løsninger, for eksempel å dele dunk for glass og metallemballasje med naboen, så kan dere gå sammen om en avtale å kontakte oss på epost: post@remiks.no (merk e- posten med «Deling avfallsdunk glass og metallemballasje») Henvendelsen kan du sende inn allerede, men av kapasitetshensyn vil de først bli behandlet i løpet av høsten. Vi vil da kunne hjelpe de som ønsker felles dunk, å finne en dunk i riktig størrelse. Men husk at det ikke må være for langt å gå til glass og metallemballasje-dunken, vi vil ikke risikere at denne ressursen havner i restavfallet igjen.

HVOR GÅR HVA?

Glass- og metallemballasjen er fra det sekundet du legger det i dunken blitt til nye råvarer, som skal inn i produksjon av nytt glass og metall. Stålet sendes til Celsa Stål i Mo i Rana som er det eneste stålverket som tar imot resirkulert stål i Norge. Armeringsjern og kleshengere er eksempler på nye produkter som stålet lages av. Aluminium sendes til smelteverk i Europa for omsmelting til ny aluminium. Omsmeltet aluminium blir til stekepanner, bildeler, sykler og alt annet der man bruker aluminium. Glasset sendes med båt til glassverk i Danmark eller lengre sør i Europa for omsmelting til ny glassemballasje. Glasset med lavest kvalitet blir råvare til Glasopor skumglass, som er et byggemateriale som brukes i samferdsel- og byggeprosjekter.