Lørdagsåpent på Returstasjonen fra lørdag 9.mai

Litt før du kommer - husholdninger
  • Lastebiler kan ikke benyttes på lørdager grunnet kapasitetsproblemer
  • Sorter avfallet best mulig før du ankommer Returstasjonen
  • Mye er gratis å levere i utgangspunktet
  • Farlig avfall er det gratis å levere 400 kg
  • Pcb-holdige vinduer er det gratis å levere 500kg
  • Avfallskortet benyttes på det avfallet som det ikke er gratis å levere
  • Avfallskortet inneholder 6 "leveringer" og oppdateres hvert år
  • Ubenyttede "leveringer" slettes ved årets slutt

Oppdatert

Onsdag, mai 6, 2015 - 10:31

Lørdagsåpent på Returstasjonen i Tromsø. Fra 9.mai og fram til ca 6.juli vil vi ha åpent fra kl 10:00 – 16:00 hver lørdag. Dette gjøres for å ta unna den trafikk som normalt kommer i denne perioden. Tilbudet gjelder kun for husholdninger – ikke næringsliv. Pga kapasitetsutfordringer, så ber vi om å ikke komme med lastebiler. Benytt da de ordinære åpningstidene i ukedagene. Merk at bruktbutikken har stengt. Fra ca. 6.juli vil så Returstasjon Sør åpne for sesongen.