Lager temapark for miljø og resirkulering i Tromsø

Oppdatert

Fredag, august 31, 2018 - 12:55

Er du en ildsjel som brenner for miljø, har kreative tanker og ønsker å engasjere deg? Nå inviterer Remiks til folkemøte om resirkulering og gjenbruk.

Remiks planlegger å bygge opp en temapark rundt temaet resirkulering og miljøvennlig avfallshåndtering som en del av den nye Kretsløpsparken som skal etableres på nordøya. Tirsdag 4. og torsdag 6. september inviterer de innbyggerne i Tromsø til workshop for å få innspill til hvordan det nye tilbudet skal være.

- Planleggingen av den nye temaparken er godt i gang. Nå ønsker vi å høre hvordan innbyggerne i Tromsø ønsker at det nye tilbudet skal være. Vi tar imot alle ideer med stor velvilje og vil ta de med oss i den videre prosessen. I denne fasen av prosjektet har kreativiteten fritt spillerom, sier Ivar Handeland i Remiks.

Ønsker innspill fra innbyggerne
Arbeidet med det nye tilbudet er et samarbeid mellom Remiks, Nordnorsk senter for design og arkitektur (NODA) og Tromsø kommune. Sammen utvikler de et nytt tjenestedesign for Kretsløpsparken. Resultatet vil bli et helt nytt og miljøvennlig tilbud til Tromsøs befolkning.
- Vi ser for oss å samle returstasjon, bruktbutikken, et opplevelsessenter for avfall og miljø og en kafé i den nye Kretsløpsparken. Men også andre aktiviteter vil kunne passe inn. Vi ønsker å lage verdens kuleste bruktbutikk. Da er det viktig å høre hvordan innbyggerne i byen ønsker at butikken skal være, sier prosjektleder Carl Henrik Deiting hos Byutvikling i Tromsø kommune.

Råstoff til nye produkter
I dag materialgjenvinnes 36 prosent av avfallet i Tromsø og Karlsøy, mens rundt 60 prosent går til energigjenvinning. Målet er at mer av det avfallet vi kaster skal bli til nye produkter i fremtiden.   
- Avfall er ikke søppel, men råstoff til nye produkter og verdier som må tas vare på. Ved å tilrettelegge for mer og bedre sortering håper vi at innbyggerne i Tromsø vil hjelpe oss med å ta vare på mer av det avfallet som blir kastet, sier Handeland.

På rådhuset
For å få innspill arrangerer Remiks Innbyggerworkshop i to omganger i kantina på Rådhuset. Første workshop er tirsdag 4. september klokken 1800, mens den andre arrangeres på samme tid og sted torsdag 6. september. Nå håper arrangørene at folk tar turen innom for å fortelle hvordan de mener fremtidens avfallshåndtering i Tromsø bør være.
- Programmet blir likt for de to workshopene, så her kan deltakerne velge hvilken dag som passer best. Opplegget er egnet for alle aldersgrupper og det koster ikke noe å delta. Vi håper så mange som mulig tar turen til rådhuset for å gi oss sine innspill. Alle er hjertelig velkommen, sier Handeland.

Innbyggerworkshops Tromsø rådhus
Tid: Tirsdag 4. september og torsdag 6. september 2018, kl. 18.00 – 20.00
Sted: Tromsø rådhus, kantina.

Kontaktpersoner:
Ivar Handeland, informasjonsansvarlig Remiks, mobil 971 53 926
Carl Henrik Deiting, prosjektleder Tromsø kommune Byutvikling, mobil 970 09 913

Link til arrangementet tirsdag 4.september: https://www.facebook.com/events/669637766740504/
Link til arrangement torsdag 6.september: https://www.facebook.com/events/286334212194460/