Miljøfarlig avfall

Visste du at...

Kampanjen Miljøgifter angår oss alle har som mål å øke kunnskap om at miljøfarlig avfall og småelektronikk inneholder miljøgifter, og at det er viktig å sortere disse riktig. Oppfordringen er klar: Miljøgifter finnes i mer enn du tror. Husk å sortere riktig. Kampanjen retter seg særlig mot husholdninger med barn, ettersom disse er storforbrukere av produkter med miljøfarlige stoffer.

Kampanjen er et samarbeid mellom Avfall Norge og kommuner og renovasjonsselskap over hele landet. Kampanjen er støttet av Miljøverndepartementet, Batteriretur, Elretur, Eurovironment, Renas, ERP Recycling, Elsirk, Grønt Punkt og Syklus.

Følg kampanjen i sosiale medier #AngårOssAlle.

Oppdatert

Mandag, januar 20, 2014 - 09:30

Kampanjen Miljøgifter angår oss alle har som mål å spre kunnskap og entusiasme om hva som er miljøfarlig avfall, og hvor man sorterer det riktig. Kampanjen er allerede godt i gang og vil holde på ut 2014.

- Vi kaster store mengder miljøfarlig avfall rett i søpla hvert år. For eksempel kjøper vi 50 millioner lyspærer i året, mens bare 5 millioner leveres inn. Her kan vi bli bedre, sier Geir-Arne Årnes, fagansvarlig Farlig Avfall i Remiks

I en rykende fersk undersøkelse utført av OmnicomMediaGroup på vegne av Avfall Norge kommer det frem at 71 prosent nordmenn vet at lyspærer inneholder miljøgifter. Likevel oppgir 1 av 4 at de kaster lyspærer i restavfallet. Dette er bekymringsverdig, siden sparepærer inneholder miljøverstingen kvikksølv.

- Når vi vet at bare en t-skje med kvikksølv skal til for å forurense en middels stor innsjø, er det foruroligende at så mange kaster lyspærer og sparepærer i restavfallet, sier Geir-Arne Årnes

Mange er ikke klar over hva som er farlig avfall

- Mange produkter du bruker i hverdagen inneholder miljøfarlige stoffer. Det kan være elektriske togbaner og hylende brannbiler, spraybokser med såkalt ”verktøy på boks”, hårspray*, lyspærer eller batterier. Mange er nok ikke klar over at disse produktene har miljøfarlige stoffer i seg og skal sorteres ut av restavfallet, sier Geir-Arne Årnes

I en undersøkelse utført av Opinion på vegne av Avfall Norge (2013) kommer det frem hvilke vanlige produkter som folk ikke vet at er miljøfarlige:

·         Blinkende joggesko: 50 %

·         Ledninger og kontakter: 46 %

·         Elektriske leker: 44 %

·         Lyspærer og lysrør: 37 %

·         Mobiltelefoner: 34 %

På sortere.no finner du enkelt ut hvor du skal sortere miljøfarlig avfall der du bor, enten det er til din nærmeste butikk eller på en miljøstasjonen i nærheten. Sortere.no er også et godt verktøy om du er i tvil om noe er farlig avfall eller ikke.

Et søk på “mobiltelefon” forteller at den inneholder miljøgifter som blant annet kvikksølv, kadmium og bly. Et søk på “elektrisk ledning” viser at den kan inneholde både bly og ftalater. Felles for disse stoffene er at de kan være svært skadelige om de kommer ut i naturen.

Store mengder miljøfarlig avfall

Både elektriske- og elektroniske produkter og farlig avfall inneholder miljøgifter.

De siste ti årene er mengden farlig avfall som leveres til godkjent behandling doblet, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Mengden økte fra 600.000 tonn i 2002, til noe over en 1,2 millioner tonn i 2012. Men det er fortsatt over 60 000 tonn farlig avfall som årlig ikke leveres inn slik det skal. Dette avfallet kastes feilaktig i restavfallet, helles ut i avløpet eller dumpes i naturen.

I 2013 sorterte vi over 140 000 tonn elektriske og elektroniske produkter (Miljøstatus). Dette tilsvarer vekten av et helt cruiseskip (Elretur). Likevel er det mye som ender i restavfallet. Estimater viser at det hvert år kastes mellom 10 000 og 12 000 tonn småelektrisk avfall i restavfallet (Elreturs miljørapport 2012).

- Den store mengden miljøfarlig avfall som ikke blir samlet inn er svært bekymringsverdig. Med denne kampanjen håper vi at mange får øynene opp for hvor enkelt det egentlig er å sortere miljøfarlig avfall riktig. Målet er at vi sammen samler inn mer miljøfarlig avfall i 2014, avslutter Geir-Arne Årnes.