Ny Returstasjon åpnes 21.juli - men kun åpent i høysesongen

Åpningstider fra 21.juli

Husholdningskunder

Man – tors:        11:30 – 20:00
Fredag:                11:30 – 16:00

Bruktbutikk

Man – tors:        09:00 – 20:00
Fredag:                09:00 – 16:00

Bedriftskunder - (benytter ordinær Returstasjon)

Man – fredag:   07:00 – 15:30
(Husholdningskunder kan benytte denne fram til 11:30)

Oppdatert

Onsdag, juli 16, 2014 - 15:38

Så er det klart for versjon 1 i det som til slutt skal bli vår nye Kretsløpspark. Mandag 21.juli åpner vi en en avlastnings Returstasjon for husholdningskundene. Denne stasjonen vil være en tilleggsstasjon til den ordinære. Innkjøringen til stasjonen, vil være lengre sør for Remiks Miljøpark. Det er godt skiltet. Åpningstiden på den nye stasjonen vil være fra 11:30 - 20:00 mandag til torsdag. Fredag vil den ha åpningstid 11:30 - 16:00. Den ordinære stasjonen vil ha åpningstid mandag - fredag 07:00 - 15:30. Selv om denne er forbeholdt næringskunder, så kan husholdningskundene benytte denne også fram til den nye stasjonen åpner. Dermed vil vi opprettholde de samme gunstige åpningstidene som tidligere. Lørdag den 19.juli vil dog være siste gang vi har lørdagsåpent. Fra 21.juli vil vi ha nok kapasistet til å hindre for mye kødannelser, samt  forbedre innleveringsmulighetene for avfall. Fram til vi får på plass en Kretsløpspark (en utvidet form for Returstasjon), vil avlastingsstasjonen stenges ned på høsten og åpnes igjen på våren. Denne youtube-filmen viser monteringen av Returstasjonen.

Bruktbutikken vil være den samme og man kan levere brukte ting enten på bruktbutikken eller på den nye Returstasjonen. Kjøp gjøres derimot kun på Bruktbutikken

Etter hvert vil den nye Returstasjonen bygges om og utvides til det vi kaller en Kretsløpspark. Konseptet har sitt utspring fra Gøteborg og er en utvidet form for Returstasjon. Når Returstasjonen er utbygget til en Kretsløpspark vil den være åpent hele året. Dere kan lese mer om kretsløpsparken i Gøteborg her