Pellerin lykkes med søppelsortering

Fakta: A/S Pellerin
  • A/S Pellerin er en sentral byutviklingsaktør i Tromsø.
  • Eiendomsporteføljen består av rundt 65.000 kvadratmeter næringslokaler i attraktive deler av Tromsø. I tillegg har Pellerin tomter med et betydelig utbyggingspotensial.
  • Selskapet har 11 ansatte og har kontor på Strandtorget i hjertet av Tromsø sentrum.

Oppdatert

Fredag, september 23, 2016 - 16:28

Alle Pellerin-bygg i Tromsø er nå litt grønnere gjennom optisk sortering av alt avfall.

Det er enda ikke lovbestemt at bedrifter skal kildesortere avfall på samme måte som private husholdninger. Det private eiendomsselskapet Pellerin har tatt grep og innført optisk sortering av avfall i alle sine næringseiendommer i Tromsø, totalt 65.000 kvadratmeter. Det betyr at alle leietakere må sortere søppelet sitt før det hentes. Eiendomssjef Robert Mentzoni Lund i Pellerin sier at det er mange årsaker til at de ønsket å gå over til optisk sortering av avfall. -Miljøaspektet er for oss det viktigste. Hele samfunnet er opptatt av miljø, og da er det naturlig for oss å gjøre det vi kan. Dette er et av tiltakene vi gjør for å bedre miljøet. Gjennom optisk sortering bidrar vi til resirkulering, gjenbruk og mindre avfall. Vi sparer også det lokale miljøet ettersom det kun er én bil som henter alt avfallet samtidig, sier Lund.

Effektiv innsamling av søppel

Avfallsselskapet Remiks berømmer Pellerin for tiltaket, og mener det er et viktig bidrag for miljøet. -Optisk sortering er en svært effektiv måte å samle inn kildesortert søppel på. Renovatøren trenger kun å kjøre én bil for å hente ulike typer søppel, mens tidligere kjørte man for eksempel en bil for å hente papir, en matavfall og en restavfall. Nå kan samme bil hente alt, sier salgssjef Bengt Åge Lind i Remiks. Hva er vel bedre for de ansatte enn å sortere sitt avfall på samme måte som hjemme? Det skal være lett og gjøre det rett, sier Lind og legger til at avfallet blir sendt til gjenvinning. Matavfall, plast, papir og drikkekartong blir sendt til materialgjenvinning, mens restavfallet blir det varme av – såkalt energiutnyttelse.

Reduserer brannfare

Pellerin er den eneste av de store innen næringseiendom i Tromsø som har optisk sortering av avfall på alle sine næringsbygg. -Vi har samarbeidet i 2,5 år for å legge til rette slik at alle leietakerne kan gå over til optisk sortering. Pellerin er «best i klassen» og vi kaller dem våre ambassadører, sier Lind i Remiks. Pellerin jobber også med å få all søppelhåndtering innendørs, både for å redusere brannfare, men også for å forskjønne bysentrum. -Vi ønsker ikke å ha søppeldunker eller containere stående ute på gaten, sier Lund.

Har eget «søppelpoliti»

Eiendomssjef Robert Mentzoni Lund innrømmer at det har vært en vei å gå. -Selv om de fleste av oss kjenner til optisk sortering fra hjemmet, var det likevel for mange et stort skritt å ta. Men vi har gått til oppgaven med en stor porsjon iver og ikke minst god opplæring og oppfølging fra våre vaktmestre. De følger med, både om poser er tilgjengelig, men også om avfallet sorteres i de rette posene. Vaktmestrene våre er nok litt «søppelpoliti», sier Lund. Nå utfordrer Lind andre bedrifter til å gjøre det samme som Pellerin. I dag er det ca. 38 % av bedriftsavfallet som sorteres og går videre til materialgjenvinning av en total levering på over 20.000 tonn. -Det er fullt mulig for en bedrift å kildesortere, og det sparer både miljøet, men også kostnadene til en bedrift. I dag har vi 40-50 kunder som sorterer optisk, det er stort potensiale til at flere kan gjøre det, sier Lind i Remiks.

Enklere å bli miljøsertifisert

Nå som den optiske sorteringen av søppel er på plass, er det også mye enklere for en bedrift som leier lokale hos Pellerin til å bli miljøsertifisert. -For å bli miljøsertifisert er det mange parametre en bedrift måles på, men sortering av søppel er en av dem. For bedrifter som ønsker en slik miljøsertifisering, så vil det være enklere dersom man leier hos Pellerin, da er nemlig mye av jobben gjort på forhånd, sier Bengt Åge Lind i Remiks.