Remiks avvikler sin aktivitet i Tromsdalen

Oppdatert

Tirsdag, oktober 29, 2013 - 15:20

Fra 2. desember er det endelig slutt på å levere avfall i Tromsdalen.

Remiks har helt siden tidlig på 90-tallet drevet returstasjon for mottak av avfall i Tromsdalen. Kommunen har lenge ønsket en avslutning av all form for avfallsmottak og eller -behandling i Tromsdalsområdet.  En slik flytting har vært opplest og vedtatt helt siden begynnelsen av 2000-tallet.

Beboerne i Tromsdalen har i lang tid hatt utsikt mot flishauger, fjell av knust glass og containere. En flytting av avfallsaktivitet fra Tromsdalen vil utvilsomt bedre både trivsel og bomiljø.

Midlertidigheten i Tromsdalen har samtidig også ført til manglende prioritering av vedlikehold og modernisering av anlegget. Vi ser det derfor nå hensiktsmessig, og på tide, å flytte all virksomhet til vårt hovedanlegg på Nordøya.

Midlertidig løsning for levering av avfall – Utvidelse av åpningstider

For at befolkning og næringsliv skal ha et fullverdig tilbud på levering av avfall, utvides åpningstidene på returstasjonen på Nordøya. I vintermånedene kommer det erfaringsvis mye mindre avfall enn i sommermånedene. For å sikre at det likevel ikke oppstår trafikale utfordringer, med lange køer og hinder for ordinær drift for andre aktører på Nordøya, vil åpningstiden bli som følgende:

Mandag – torsdag          07.00 – 20.00

Fredag                           07.00 – 16.00

Utpå vårparten, når det nærmer seg vårrydding og avfallsmengdene øker, skal det etableres en midlertidig returstasjon rett sør for hovedanlegget nord på Tromsøya, der det i dag er en anleggsvei opp til Ørndalen. Dette vil bli et utvidet tilbud til befolkningen i påvente av at en ny og moderne returstasjon ser dagens lys.

Returstasjon på Langnes – Ny og moderne

Remiks har jobbet lenge for å finne et nytt areal for etablering av en ny returstasjon. Det foreligger planer om å bruke et areal nedenfor Langnesvegen mot flyplassen for etablering av et nytt tilbud til Tromsøs befolkning.  Design, drift og videre utforming av stasjonen, vil være topp moderne, og være et positivt bidrag i området. Blant annet vil det etableres en gjenbruksbutikk/ -verksted samt undervisningsaktivitet innen miljø og gjenvinning.

Glassberget og trevirkehaugen forsvinner- Tromsdalen rehabiliteres

Glassmottak vil fra midten av november være flyttet til Nordøya. Glasshaugen i Tromsdalen blir gradvis kjørt bort, sannsynligvis i løpet av våren 2014. Mottak av returtrevirke flyttes også til Nordøya i november, mens eksisterende haug med returtrevirke blir sendt til energigjenvinning i Boden allerede før årsskiftet.

Haller, brakkerigg og andre installasjoner vil bli revet og flyttet i løpet av vinteren.  Arealet i Tromsdalen, vil derfor i løpet av 2014 være tilgjengelig for Tromsø kommune til andre formål enn avfallsrelatert virksomhet.

Remiks er vertskap for den store nasjonale Avfallskonferansen i 2016, og ingen ting vil være bedre enn å arrangere dette i en ny storstue etablert på gammelt fyllingsområde – gjenvinning i praksis.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Administrerende Direktør Bård Jørgensen på telefon

776 01 900 eller mobil 970 47 239