Remiks for bedrifter

Oppdatert

Mandag, januar 27, 2014 - 12:30

Remiks leverer renovasjonsløsninger for små og store bedrifter, skoler, barnehager, kontorer, butikker og så videre. Blant annet er vi samarbeidspartner med Consto AS på utbyggingen og renoveringen av Rica Ishavshotell. 

Plan og bygningsloven krever at entreprenøren kildesorterer minimum 60 % av avfallet på byggeplassen (EU ønsker at kravet skal økes til minimum 70 % innen 2020). Entreprenørene har med andre ord ikke lov å kaste alt byggeavfallet i restavfallscontaineren. Det skal derimot tilrettelegges for kildesortering av både gips, plast, papp, trevirke, elektrisk avfall og så videre på selve byggeplassen. Våre konsulenter har lang erfaring på samarbeid med entreprenørene i utbyggingsprosjekter. Det skal lages avfallsplaner og avfallsmengder beregnes. Logistikken skal planlegges og det skal tilrettelegge for god og effektiv avfallshåndtering. Og kanskje viktigst er det at vi skal ha nok og riktige containere for både små og store oppdrag ute hos våre kunder. Her i Remiks har vi lang erfaring på slike prosjekter.

Har du et renoveringsprosjekt hjemme, har vi også containere for slike prosjekter. Men her gjelder ikke reglene i plan- og bygningsloven for avfall på byggeplassen når renoveringsprosjektet er under 100m2. Kanskje skal kjøkkenet skiftes ut - eller badet. Da er erfaringen vår at det blir mye avfall og at avfallskortet med "6 klipp" kan bli litt lite. Det kan i slike tilfeller lønne seg å ta en prat med våre konsulenter for å få rådgivning på hvordan du skal planlegge og gjennomføre en slik prosess. Våre konsulenter jobber for at kostnadene holdes så lave som mulig og du får gjort jobben så hurtig og effektivt som mulig.

Hvis du ønsker å lese mer om reglene for byggavfall kan du lese mer her.