Remiks er med i Earth Hour 2014

Oppdatert

Torsdag, mars 27, 2014 - 10:32

I år som i fjor, som året før, sluttet vi opp om Earth Hour. Remiks oppfordrer alle avfallsselskaper og andre til å delta i denne markeringen. Miljøparken vil bli mørklagt i perioden markeringen foregår. Ansatte er oppfordret til å gjøre det samme hjemme hos seg. For de som ikke helt vet hva dette er for noen så for dere litt informasjon her:

Om Earth Hour 2014

Lørdag 29. mars 2014 kl. 20.30 skal byer, kommuner, bedrifter, organisasjoner og enkeltmennesker over hele verden slukke lyset i én time for klimaet.

Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering. Alle med tilgang til en lysbryter har sjansen til å bidra. Kampanjen er et globalt og visuelt uttrykk for folks vilje og evne til å stå sammen mot klimaendringene. Vis at du vil være en del av løsningen: Slukk lyset for klima og natur!

En kollektiv klimadugnad
Måten vi lever våre liv har store påvirkninger på planeten. Fra ekstreme forandringer i klimaet, oversvømmelser og tørke, til sultkatastrofer, tap av arter og avskoging. Earth Hour handler om mye mer enn en time i mørket. Det handler om å forstå at våre handlinger, energien vi bruker, varene vi kjøper og vannet vi drikker, har en påvirkning på planeten vi lever på.

Earth Hour er verdens største kollektive meningsytring. Den enorme deltakelsen viser at hele verden står sammen mot klimaendringer. I år er Earth Hour integrert i WWFs klima- og energikampanje Det Skjer!. Vi håper Earth Hour skal bidra til oppmerksomhet rundt behovet for økt satsning på fornybar energi i kampen mot klimaendringene. Les mer om Det skjer!

WWF er global arrangør av Earth Hour, med et mylder av samarbeidspartnere verden rundt. Earthhour.org er den offisielle internasjonale portalen til Earth Hour.