Remiks er nå ISO sertifisert etter 9001 og 14001

Hva er ISO-sertifisering

ISO-standarder er utgitt av International Standard Organization. Standardene er utviklet for å veilede virksomheter i kvalitetsstyring. ISO-sertifikat utstedes av godkjente sertifiseringsorgan

ISO 9001

ISO 9001 gir en rekke krav i forhold til hva som inngår i et effektivt kvalitetssystem. Kundekrav og kontinuerlig forbedring er sentrale element i et kvalitetssystem.

ISO 14001

En ISO 14001-sertifisering hjelper din bedrift med å redusere sin belastning på miljøet. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

Oppdatert

Tirsdag, juli 29, 2014 - 10:06

Så er det klart. Remiks er ISO sertifisert etter 9001 og 14001 standardene som innebærer at vi har et godt og fungerende system for å sikre kvalitet og miljøpåvirkning ved vår drift. Prosessen har vært lærerik for alle involverte og mange har lagt ned betydelig arbeide fra oppstarten i oktober 2012 og fram til nå. Administrerende direktør Bård Jørgensen sier i en kommentar at dette er et ledd i profesjonaliseringen av Remiks. I dag stilles det større og større krav til dokumentasjon og kvalitetssystemer i samhandling med våre omgivelser. ISO sertifisering gir et økt kvalitetsstempel på vår virksomhet.